Salg til utlandet

Håndtering av moms ved salg til utlandet

Salg av varer og tjenester til utlandet kommer i kategorien nullsats, altså at det det ikke er momsplikt på dem, selv om du får fradrag for moms ved innkjøp.

Men det er feller å gå i hvis du ikke passer på. Derfor kan det lønne seg å lese denne artikkelen hvis du har planer om salg til utlandet.

Økende salg til utlandet

Spørsmål om salg av varer og tjenester til utlandet dukker oftere og oftere opp. Handelen over landegrensene øker kraftig, og også norske virksomheter går ut mot større markeder. Da melder spørsmålet om merverdiavgift seg. Dette må du vite om merverdiavgift

Nullsats: Delvis innenfor og delvis utenfor

Noen varer og tjenester har ikke momsplikt, selv om du får fradrag for moms ved innkjøp. Disse varene og tjenestene kommer under kategorien nullsats.
Salg av varer og tjenester til utlandet befinner seg i denne kategorien.

Dette innebærer at:

  • du får fradrag for merverdiavgiften på det du kjøper inn, men
  • du  skal ikke fakturere det du selger med moms.

NB! Hvis du selger en vare til utlandet, gjelder ikke disse reglene hvis varen blir overlevert i Norge. Da hjelper det ikke at selve betalingen skjer fra utlandet.

Merverdiavgift og fjernleverbare tjenester

Skattemyndighetene definerer fjernleverbare tjenester slik: «… med en fjernleverbar tjeneste menes en tjeneste der utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted.»

Eksempler på fjernleverbare tjenester:

  • konsulenttjenester,
  • reklametjenester,
  • advokattjenester

Disse, og alle tjenester som kan leveres elektronisk, er eksempler på fjernleverbare tjenester. Dette regelverket gjelder altså også mange selvstendig næringsdrivende og andre miniforetak.

Eksempel: Hvis et abonnementsbasert nettsted selger abonnement i Norge, skal det legges til moms. Hvis en svenske brukte kortet sitt og betaler for et års tilgang, betaler han uten merverdiavgift.

Når trenger man ikke å betale moms?

For å oppsummere: Hvis du selger såkalte fjernleverbare tjenester til næringsdrivende eller offentlige virksomheter som hører hjemme i utlandet, skal du ikke beregne avgift av omsetningen selv om tjenesten er til bruk her i landet.

NB! Fakturaadressen må være i utlandet.

Hvis du selger til utenlandske privatpersoner eller ideelle organisasjoner som ikke driver næringsvirksomhet, skal du heller ikke beregne moms på den fjernleverbare tjenesten. MEN: Da stilles det krav om at tjenesten er helt til bruk i utlandet.

Moms og salg av fjernleverbare tjenester i Norge

Hvis du selger fjernleverbare tjenester til norske næringsdrivende, skal du alltid avgiftsberegne omsetningen (hvis den er innenfor momsområdet), selv om tjenesten er helt ut til bruk i utlandet.

Se også: Unngå å miste fradragsrett for merverdiavgift

Registrer deg som epost-abonnent og motta aktuelle artikler to ganger i måneden.

 

Michelle Diebels-Larsen jobber med Content Marketing og Customer Success. Hun har en M.Sc i Communication Science (Nederland) og har jobbet i mange år med marketing og kommunikasjon.
Kontakt Michelle: