Halvert skattetrekk i desember

Halvt skattetrekk ikke halv skatt

Halvert skattetrekk i desember betyr ikke at halve desemberlønnen er skattefri!

Desember nærmer seg med stormskritt og mange ser frem til høyere lønnsutbetaling grunnet lavere skattetrekk. Det er for de fleste kjærkomment med litt mer penger inn på konto når julehandelen setter inn. Det mange ikke er klar over er at den delen av skattetrekket man slipper å betale i desember har man allerede betalt.

Halvt skattetrekk ikke halv skatt

Hvert år fastsetter skattemyndighetene skattetrekket til alle skattytere i Norge ut fra inntekts og formuesforhold fra tidligere år. Skatten fastsettes for hele inntektsåret og skal gjenspeile hva man regner med vil bli den endelige skatten til skatteyter når året er omme. Det er imidlertid skattekortet som avgjør hvordan skatten skal fordeles gjennom årets 12 måneder. De fleste skattekort beregnes slik at man har et tilnærmet likt skattetrekk i 10 måneder, ikke skattetrekk i feriemåneden og halvert skattetrekk i julemåneden.

Regelverket stammer fra 50-tallet og tanken bak var at det skulle være nok rom i den personlige økonomien til folk flest for å kunne kjøpe julegaver.

Må man godta halvert skattetrekk i desember?

Det er ikke nødvendig å halvere skattetrekket i desember om man selv ikke ønsker det. Man kan innbetale et større forskuddstrekk enn det skattemyndighetene har fastsatt, men man kan ikke betale et lavere skattetrekk uten å endre skattekortet.
Dersom man mener at skatten er estimert med utgangspunkt i feil inntekts og formuesforhold kan man endre skattekortet. Arbeidsgiver plikter å innhente opplysninger om endring av skattekort før månedlig rapportering sendes skattemyndighetene.

Utenlandske arbeidstakere

En arbeidstaker som er skattepliktig til Norge deler av året vil normalt ikke ha noen trekkfrie perioder. Grunnen er at riktig skattetrekk for året sett under ett forutsetter høyere skattetrekk i de øvrige 10,5 månedene. En person som arbeider i Norge fra september til desember vil ikke ha 10,5 måneder å fordele den trekkfrie perioden ut over. Samlet skattetrekk for det aktuelle inntektsåret vil da bli for lavt.

Er du usikker på om skattetrekket er riktig?

Husk at endringer gjennom året som lønnsforhøyelser, ny jobb osv. kan føre til at fastsatt skattetrekk er for lavt. Da kan det være lurt å be arbeidsgiver om å trekke vanlig skatt i desember. Alternativt kan man innbetale tilleggsforskudd helt frem til 31. mai i året etter inntektsåret for å unngå at det beregnes rente av restskatten.

Rente på restskatt beregnes med utgangspunkt i Norges Banks styringsrente per 1. januar i året etter inntektsåret, men med en reduksjon på 22 prosent for inntektsåret 2019. Årsaken til reduksjonen er at rentegodtgjørelse og rentetillegg ved avregningen ikke skal tas med som skattepliktig inntekt eller komme til fradrag.

Dagens styringsrente er fortsatt lav og det er ingenting som tilsier store endringer i styringsrenten fra januar 2020. Det kan derfor være lønnsomt å betale for lite skatt gjennom inntektsåret. Pengene man betaler for lite i skatt kan plasseres på høyrentekonto. De beste høyrentekontoene gir høyere rentegevinst enn restskattrenten. Restskatt som kommer uventet er imidlertid ikke behagelig for de fleste av oss. Vi anbefaler derfor å ha et bevisst forhold til skattetrekket som foretas gjennom året for å unngå slike ubehagelige overraskelser.

 

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

Skrevet av Aut. Regnskapsfører og partner Inger Lise Løvneseth –  Skatt – Magnus Legal

0