Halv skatt i desember? (Foto: Shutterstock)

Halv skatt i desember eller pålagt sparing?

I disse dager er det flere som gleder seg til lønnsutbetaling. Juleshoppingen er vel aldri så gøy som når lønnen blir utbetalt med halv skatt i desember. Tro imidlertid ikke at du betaler mindre skatt totalt selv om lønnsslippen viser mindre forskuddstrekk i desember.

 

Halv skatt i desember betyr mer skatt resten av året

Halv skatt i desember julGjennom året blir arbeidstakere i Norge trukket jevnt med en høyere skattesats slik at en skal kunne få lønn utbetalt med halv skatt i desember og senere feriepenger uten skattetrekk. Staten legger opp til en obligatorisk spareordning for norske arbeidstakere.

Skattebetalingsloven § 5-7 første ledd bokstav A regulerer utgangspunktet som tilsier at det 10 og en halv måneder i året blir trukket høyere skatt. Noe som har sin bakgrunn fra 50-tallet. Tanken bak var at det skulle være nok rom i den personlige økonomien til folk flest for å kunne kjøpe julegaver.

 

Kan du si nei til halv skatt i desember?

Halv skatt i desember si neiHusk at du kan si nei. Bestemmelsen gir faktisk adgang til å si nei til halv skatt i desember. Du kan velge å betale vanlig skattetrekk. Dersom du igjennom året har betalt for lite skatt, kan det være fornuftig å takke nei til halv skatt i desember med tanke på eventuell restskatt.

Endringer i løpet av året i inntekts- eller fradragsnivået, kan gjøre det praktisk å være føre var gjennom å si nei til halv skatt i desember. Resultatet av lønnsforhøyelser, ny jobb, og at du ikke har endret skattekort kan nemlig bli restskatt.

 

Utenlandske arbeidstakere

Det kan også være interessant å påpeke at enkelte grupper kan fritas for denne ordningen etter bestemmelsens andre ledd. Et eksempel kan være utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge med midlertidig eller kortvarige opphold.

 

Har du kontroll på restskatten?

Dersom du tror at restskatt nødvendigvis er negativt kan det være grunn til å tenke seg to ganger om. Gjennom å ha et lavere skattenivå året igjennom, vil en gjennomgående ha høyere likviditet. Noe som kan være fordelaktig. Særlig med tanke på plassering av kapital og avkastning. Forutsetningen er imidlertid at en har kontroll på restskatten. Flere omtaler restskatten som et rentefritt lån. Det kan det være gode grunner for.

Halv skatt i desember restskattBaksmellen kan imidlertid bli ubehagelig, dersom restskatten ikke er forventet. Innfris kravet om restskatt ikke i tide kan det bli enda mer ubehagelig med påfølgende rentekostnader. Da hjelper det lite om du i mellomtiden har hatt et rentefritt lån.

 

Har du spørsmål knyttet til halv skatt i desember og restskatt, kan du kontakte advokatfullmektig Kristoffer Sivertsen i Visma Advokater på mail kristoffer.sivertsen@visma.com eller telefon: +47 489 96 331

Visma Advokater er et forretningsjuridisk advokatfirma med spesiell kompetanse på skatt, merverdiavgift, selskapsrett og arbeidsrett. For mer informasjon om våre advokater og deres kompetanse klikk på ønsket by:
Advokat Stavanger
Advokat Bergen
Advokat Oslo
Advokat Trondheim
Advokat Kristiansand

 

Kristoffer er advokatfullmektig i Visma Advokater og arbeider med skatterett og selskapsrett. Han bistår internasjonale selskaper og aksjeselskaper med etablering i Norge, herunder også vurdering av skatteplikt, samt forpliktelser for ansatte og arbeidstillatelser. Fra april 2017 jobber Kristoffer i Magnus Legal.
Kontakt Kristoffer: