Ansettelsesprosess i skolen – En guide

Det er mye å passe på når man skal starte en ansettelsesprosess i skolen, eller allerede står midt oppe i den. Godt grunnarbeid lønner seg uansett hva man skal gjøre. Har man god kjennskap til hvilke regler som gjelder – og har foretatt en grundig kartlegging i starten av prosessen, så vil man mest sannsynlig få til en god prosess.

Vi har tatt en prat med jurist Lene Saint-Sollieux i Visma SmartSkill, for å høre litt mer om hvilke spørsmål hun ofte får, og om hun har noen gode råd. I intervjuet forteller Lene blant annet om intern versus ekstern utlysning. Hvilke regler gjelder? Hvilke unntak finnes?

Mye å passe på

Tilsettingsmyndigheten – altså den som er tildelt ansvaret for skolens ansettelser – har også ansvar for at den enkelte ansettelsen skjer i samsvar gjeldende lover og regelverk. Blant annet har både arbeidsmiljøloven kapittel 14, likestillings- og diskrimineringsloven kapittel 5, forvaltningsloven og forvaltningsforskriften bestemmelser som gjelder ansettelsesprosessen. I tillegg har opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven bestemmelser som gjelder ansettelser av undervisningspersonale i skolen. Du vil også møte på flere lover og forskrifter underveis i prosessen. Det er med andre ord mye regelverk å holde styr på.

Har du mistet “den røde tråden”?

Fortvil ikke – det er hjelp å få selv om du nå står midt oppe i en ansettelsesprosess. Vi har laget en utførlig guide med sjekklister til alle fasene i ansettelsesprosessen, som du kan slå opp i uansett hvor i prosessen du befinner deg. Her får du hele ansettelsesprosessen trinn for trinn – med lenker til alle relevante lovhenvisninger.

Last ned guide til bruk i ansettelsesprosessen

 

 

Lisbeth Storvik Jacobsen er seniorrådgiver i Visma SmartSkill AS. Hun jobber hovedsakelig med arbeidsrett og andre personalrettigheter innenfor sektorene skole og barnehage. Lisbeth har utdanning blant annet innenfor generell arbeidsrett og forvaltningrett, og har mange års erfaring fra arbeid med skoleadministrasjon.
Connect with Lisbeth Storvik: