Visma Blogg

Ansettelsesprosess i skolen – En guide

Det er mye å passe på når man skal starte en ansettelsesprosess i skolen, eller allerede står midt oppe i den. Godt grunnarbeid lønner seg uansett hva man skal gjøre. Har man god kjennskap til hvilke regler som gjelder – og har foretatt en grundig kartlegging i starten av prosessen, så vil man mest sannsynlig få til en god prosess.

Vi har tatt en prat med jurist Lene Saint-Sollieux i Visma SmartSkill, for å høre litt mer om hvilke spørsmål hun ofte får, og om hun har noen gode råd. I intervjuet forteller Lene blant annet om intern versus ekstern utlysning. Hvilke regler gjelder? Hvilke unntak finnes?

Mye å passe på

Tilsettingsmyndigheten – altså den som er tildelt ansvaret for skolens ansettelser – har også ansvar for at den enkelte ansettelsen skjer i samsvar gjeldende lover og regelverk. Blant annet har både arbeidsmiljøloven kapittel 14, likestillings- og diskrimineringsloven kapittel 5, forvaltningsloven og forvaltningsforskriften bestemmelser som gjelder ansettelsesprosessen. I tillegg har opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven bestemmelser som gjelder ansettelser av undervisningspersonale i skolen. Du vil også møte på flere lover og forskrifter underveis i prosessen. Det er med andre ord mye regelverk å holde styr på.

Har du mistet “den røde tråden”?

Fortvil ikke – det er hjelp å få selv om du nå står midt oppe i en ansettelsesprosess. Vi har laget en utførlig guide med sjekklister til alle fasene i ansettelsesprosessen, som du kan slå opp i uansett hvor i prosessen du befinner deg. Her får du hele ansettelsesprosessen trinn for trinn – med lenker til alle relevante lovhenvisninger.

Last ned guide til bruk i ansettelsesprosessen

 

 

0