Gå til hovedsiden

Gratis skjemaer: Bedre avtaler om byggeoppdrag

Nå er det gjort lettere – både for den private oppdragsgiveren og for håndverkeren – å få til en god avtale når det skal utføres bygge- og håndverkertjenester på bolig, fritidsbolig osv.

Sju gratiskontrakter for håndverkertjenester ble lagt ut på nettet like før nyttår.

Standardkontraktene for håndverkstjenester på bolig omfatter alt fra små vedlikeholdsarbeider til overtakelse av nybygg. De tar for seg oppstartstidspunkt, tidsfrister, priser på tjenestene og materialvalg.

Kontraktene skal redusere mulig uenighet mellom forbrukere og håndverkere i ettertid. Tvister er som regel slitsomme og ressurskrevende for begge parter, og begge vil tjene på å unngå tvister og uenighet.

Det var forbrukerminister Inga Marte Thorkildsen som lanserte gratiskontraktene. Hun la vekt på at når man skal pusse opp eller bygge bolig, er forberedelsene viktig. Folk må gjøre gode avtaler med fagfolk om hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, samt priser og frister for når arbeidet skal være ferdig.

– Alt for mange blir uenige om dette i etterkant. Dette var noe vi ønsket å gjøre noe med, sa Thorkildsen.

Kontraktene kan lastes ned på nettsidene til Standard Norge, og finnes også via Forbrukerrådets nettsider.

 

Storkontroll: Én av 6 jobbet helsvart

Samtidig kan bruk av slike kontrakter medvirke til å redusere svart arbeid innen byggebransjen.

En storkontroll i fjor høst avslørte at én av tre snekkere og malere på Østlandet jobbet svart. En av seks jobbet helsvart, altså at de ikke hadde oppgitt noen næringsinntekt i det hele tatt. Totalt var det unndratt svarte inntekter på 35 millioner kroner.

– Skremmende mye, sa seksjonssjef Stine Olsen i Skatt Øst til Oppland Arbeiderblad da resultatet ble lagt fram like før nyttår. Det var like ille i alle de fem fylkene som ble kontrollert.

Kontrollen var rettet mot næringsdrivende i enkeltpersonforetak, registrert som malere eller snekkere.

 

300.000 øker til en halv million

Mange av håndverkerne fikk en skikkelig skattesmell. Straffen er nemlig tilleggsskatt på skatten som er forsøkt unndratt. I halvparten av de avslørte tilfellene ble toppsatsen på 60 prosent tatt i bruk.

Det er slikt som svir. Et eksempel:

Har du fått beregnet en ordinær skatt på 300.000 kroner, får du en tilleggsskatt på 180.000 kroner. Håndverkeren må altså til sammen må ut med 480.000 kroner. Med strafferenter på toppen er du raskt oppe i en halv million.

 

Avgjørende med gode avtaler

En ekstra fordel ved å benytte standardkontraktene som ligger på nettet er at de til enhver tid skal være oppdatert i forhold til lovverk og forskrifter på byggområdet.

Departementet mener at alle aktørene i byggebransjen bør tilby sine kunder disse standardkontraktene og markedsføre dem via sine nettsider og på annen måte.

Målet er at det arbeidet som nå er utført bidrar til at det blir tryggere å være forbruker og enklere å være håndverker. Det vil lette hverdagen for begge parter.

– Åpenhet og tillit til tjenesteytere er av avgjørende betydning for forbrukere av tjenester i alle markeder, også innen håndverkermarkedet, sier statsråd Thorkildsen.

 

Slik virker tjenesten

”Fyll ut blankett” gir deg mulighet til å fylle ut blanketten elektronisk. Dette krever innlogging. Blanketten blir lagret mens du fyller den ut, og vil være tilgjengelig i systemet  i tre måneder. I den perioden kan blanketten redigeres og skrives ut så mange ganger du vil, og dessuten overskrives. Du kan lagre en kopi av den utfylte blanketten på din egen datamaskin om du ønsker å ha den utover tre måneder, men den kan ikke endres.

”Skriv ut blankt skjema” gir deg mulighet til å skrive ut blanketten uten at den er fylt ut. Du kan deretter fylle ut blanketten for hånd på vanlig måte.

«Se blankett» gir kun lesetilgang. Utvidet tilgang til blanketten får du ved å kjøpe den i nettbutikken på https://www.standard.no/

 

 

Mest populære