Gå til hovedsiden

Gode forberedelser til årsoppgjør på lønn

Gode forberedelser er nøkkelen til et vellykket årsoppgjør på lønn. Slik at innrapportering til myndighetetene blir korrekt.

Aroppgjor_Lonn

Gode forberedelser er nøkkelen til et vellykket årsoppgjør på lønn. Slik at innrapportering til myndighetetene blir korrekt.

Her deler Visma Services noen gode tips generelt for bedrifter og deres ansatte samt til våre lønnskunder.

 • Desember er en måned med mange aktiviteter – husk å sjekke om det er avvikende frister i desember og lever bilag tidsnok.
  • Eksempel på bilag er reiseregninger, fakturaer fra forsikringsselskap (herunder pensjonsforsikring, reiseforsikring mm), telefon operatør og aviser til ansatte betalt av arbeidsgiver.
 • All ferie skal avvikles innen utgangen av året.
  • Ferieloven åpner for at det kan inngås avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om at inntil 2 ferieuker kan overføres til neste år. Dette kan ikke pålegges, men der begge parter synes dette er en god løsning, kan det avtales.
  • For arbeidstakere som har mange feriedager som ikke er avviklet, er det fornuftig å få på plass en avtale om overføring av ferie forholdsvis tidlig. Mulighetene for å få utbetalt ikke avviklet ferie som lønn er kun mulig dersom arbeidsgiver ikke har overholdt sine forpliktelser.
 • Skattekort for 2013 må leveres arbeidsgiver så fort de er mottatt.
 • Endringer i satser i fagforeningstrekk, kantinetrekk eller andre trekk som påvirker den ansattes lønn, skal meldes Visma så fort det er kjent.
 • Lønns- og trekkoppgave sendes ut i løpet av januar og dette er grunnlaget for utfylling av selvangivelsen.

Til våre lønnskunder:

Det nærmer seg nok en gang årsskifte og med det følger også utarbeidelse av lønns- og trekkoppgaver for våre kunders ansatte.

Visma Services har som mål å gjøre så mye som mulig av innberetningen gjennom desember lønnen, noe som også vil være besparende for våre kunder.

Visma Services ønsker å motta alle bilag som påvirker forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, eller annet som skal være med på lønns- og trekkoppgavene for 2012, så snart som mulig.

Av erfaring vet vi at det dukker opp informasjon i januar/februar som skulle ha vært med på lønns- og trekkoppgavene. Dette medfører endringsoppgaver, noe som igjen betyr ekstra tidsforbruk og kostnader for bedriften. Se gjennom om dere har bilag som ikke er levert til regnskapsfører.

Alle våre kunder får tilsendt et eget årsoppgjørsbrev hvor det fremkommer frister for innsending av bilag med mer.

Mest populære