Gå til hovedsiden

Gode avtaler går fort ut på dato

Mange av oss har vært svært fornøyde etter at vi har forhandlet frem en god avtale på bedriftens vegne. Så god at vi tenker ikke noe mer på den, og lar den leve år ut og år inn.

Når det gjelder repeterende innkjøp fra faste leverandører er det lett å glemme eller nedprioritere å sjekke om de avtalebetingelsene du i sin tid gikk inn på fortsatt er konkurransedyktige etter at det har gått en stund. Er du sikker på at leverandøren du valgte i fjor fortsatt har det beste tilbudet? Har det skjedd endringer i markedet som gjør at du ikke lenger har det riktige produktet eller riktig pris? Har det dukket opp nye tilbydere siden sist du sonderte markedet? Er det nye teknologiske løsninger som kan senke din totale kostnadsbase, selv om ikke prisen på et produkt går ned? Et eksempel på dette kan være å vurdere om man har behov for både mobiltelefoner og fasttelefoner? Kravet til økt mobilitet og tilgjengelighet, koblet med ny funksjonalitet på mobilsiden, gjør at man kanskje kan kutte kostnaden man har på fast linjene – og gjennom det senke sine totale telekommunikasjonskostnader.

Hvis du ikke overvåker og revurderer de eksisterende innkjøpsavtalene dine fra tid til annen er det fare for at du taper penger, mye penger. Derfor bør du gjenta hele innkjøpsprosessen regelmessig, fra søk av leverandør, innhente tilbud, vurdere, forhandle avtalen, kjøp og ikke minst reforhandlinger.

Det krever mye tid og kompetanse av en innkjøper å følge med markedet og de endringer som skjer. Alternativet kan være å knytte seg til noen som driver med dette som sin kjernevirksomhet.

Mest populære