Gå til hovedsiden

Generasjonsskifte? Salg? Arveavgift mv (Artikkel 1 av 2)

Den som overtar verdiene som ligger i en virksomhet, må betale arveavgift. Spørsmålet er: Hvordan kan dette bli ordnet på en slik måte at overtakeren får best mulig grunnlag for å drive videre? To ting er viktige: Grunnlaget for arveavgift kan reduseres til 60 prosent av verdien når det overføres aksjer i ikke-børsnotert selskap, andeler […]

Den som overtar verdiene som ligger i en virksomhet, må betale arveavgift. Spørsmålet er: Hvordan kan dette bli ordnet på en slik måte at overtakeren får best mulig grunnlag for å drive videre? To ting er viktige:

  • Grunnlaget for arveavgift kan reduseres til 60 prosent av verdien når det overføres aksjer i ikke-børsnotert selskap, andeler i ansvarlig selskap og i kommandittselskap. Samme fordel gjelder ikke ved overføring av enkeltpersonforetak (ENK).
  • Overtakeren kan betale arveavgiften litt etter litt, fordelt over 12 år, rentefritt. Det gjelder for alle som arver en virksomhet.

TIPS! I noen tilfeller kan det lønne seg å skifte selskapsform før virksomheten blir overført.


Redusert arveavgift på selskapsandeler og ikke-børsnoterte aksjer
Mottakeren (arvingen) kan velge å sette grunnlaget for arveavgift til 60 prosent av de ikke-børsnoterte aksjenes eller andelenes del av selskapets skattemessige formuesverdi 1. januar i overføringsåret i stedet for til 100 prosent.

Normalt vil det lønne seg for giverens barn å velge den laveste satsen. Skattemessig formuesverdi er dessuten vanligvis langt lavere enn markedsverdi.


Tak på 10 millioner
Arveavgiftsrabatten på aksjer/andeler gjelder ikke for ubegrensede beløp. Det er et tak for den enkelte mottaker:

Det av ikke-børsnoterte aksjer og selskapsandeler som overstiger en skattemessig verdi på 10 millioner kroner, skal tas med fullt ut, altså med 100 prosent. Dette gjelder uavhengig av hvem som er giver eller når overføringen(e) skjer.


Omdanne ENK til AS for å få lavere arveavgift?
Det gis som nevnt ikke noen rabatt hvis det er snakk om å overføre et ENK til neste generasjon. Grunnlaget for arveavgift settes til omsetningsverdien.

I noen tilfeller kan det lønne seg å gjøre et enkeltpersonforetak om til aksjeselskap i forkant av en slik arv eller gaveoverføring for å nyte godt av de gunstige verdsettelsesreglene.

Et ENK kan relativt enkelt omdannes til AS uten at det har noen skattemessige virkninger.

Tips! Opprettelse av AS og omdanning fra ENK til AS innen 1. juli gjør at hele regnskapsåret samme kalenderår  vil gjelde for aksjeselskapet.


Enklere og billigere å starte og drive AS
Fra 2011 og 2012 er det blitt enklere og billigere å starte og drive et aksjeselskap. Det gjør en omdanning mer aktuell:

  • Kravet til minimum aksjekapital er redusert fra 100 000 til 30 000 kroner.
  • Stiftelseskostnadene kan tas av aksjekapitalen.
  • Et AS med omsetning under fem millioner kroner (eks merverdiavgift), verdier under 20 millioner og ikke over 10 årsverk trenger ikke ha revisor til årlig revisjon av regnskapet.


Arveavgiften kan fordeles over 12 år
Det kan ofte være vanskelig for den som overtar en virksomhet å skaffe midler til å betale opptil 10-15 prosent av verdien i arveavgift. Men det finnes en gunstig rentefri avdragsordning for betaling av arveavgift ved overføring av familiebedrift: Arveavgiften kan fordeles likt over 12 år slik at belastningen reduseres.

Her ligger det i mange tilfeller en betydelig lettelse.

Eksempel: 1,2 millioner kroner i arveavgift fordelt over 12 år betyr 100 000 kroner å betale i året. 120 000 kroner betyr 10 000 kroner i året.

Avdragsordningen gjelder ved overføring av næringsvirksomhet (herunder aksjer og selskapsandeler hvor giveren/arvelateren eier minimum 25 prosent av selskapet).

Retten til å benytte avdragsordningen faller bort dersom mottakeren dør. Det samme er tilfelle dersom mottakeren selger eller overfører mer enn 50 prosent av de mottatte aksjene/selskapsandelene.

Tips! Ordningen med rentefri nedbetaling av arveavgift gjennom 12 år gjelder også for helt små foretak. Det er ingen begrensning i størrelse nedover.

(Dette er den første av to artikler om arveavgift mv i forbindelse med generasjonsskifte eller salg av familieeid bedrift. Andre artikkel kommer neste uke.)

Kilde: Arveboka

Av Otto Risanger – www.risanger.no

 

Mest populære