Visma Blogg

Gebyr hvis du ikke fyller ut personallistene riktig

sjekkliste_fakturaNoen bransjer fikk plikt til å fylle ut personallister fra nyttår. Etter en myk kontrollstart har Skatteetaten nå begynt å bøtelegge dem som slurver. Gebyr på overtredelser ble innført fra 1. mars, opplyser Skatteetaten i Skatteinfo. Og det er gebyr som svir, spesielt hvis likviditeten til bedriften din er dårlig:

  • Gebyret er 8 600 kroner første gang, hvis en kontroll avslører at det er mangler ved personallisten.
  • Ytterligere et gebyr på 17 200 kroner ved gjentakelse av overtredelse innen 12 måneder.
  • Gebyr på 1720 kroner for hver person som mangler i listen ved kontroll.

Plikt om personallister gjelder utvalgte bransjer

Personallister ble innført for serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere og bilverksteder/bilpleiebransjen fra nyttår 2014. Hensikten er blant annet å bekjempe svart arbeid. I ekstreme tilfeller er det også snakk om å avdekke og bli kvitt ren menneskehandel, ved at personalsituasjonen til enhver tid er åpen og tilgjengelig. Skatteetaten skal ha sendt ut bøker til alle som er registrert i bransjene som er omfattet av de nye reglene. Bøkene er

  • innbundet med forhåndsnummererte sider,
  • har plass til å skrive navn, fødselsnummer og tid (inn/ut).

Det er også mulig å bruke digitale alternativer, men de må være umiddelbart kontrollerbare. Det er ikke nok å bruke regneark eller tekstbehandlingsprogram, for der er det mulig å rette eller endre opplysningene direkte.

Ikke gebyr de første par månedene

Allerede fra starten av året har mange i de aktuelle bransjene hatt besøk av kontrollører fra Skatteetaten. Skattemyndighetene har lagt opp til en myk start, uten å ilegge gebyr som nevnt i starten av artikkelen. Nå er det ikke lenger noen “kjære mor”, og ved kontroller etter 1. mars blir det ilagt gebyr ved overtredelser avdekket under Skatteetatens kontroller.

Misforståelser og feil

På sine kontroller har Skatteetaten funnet mange feil og misforståelser. Her er noen av dem:

  • Bedriften har ikke fått med seg at den har plikt til å føre personallister.
  • Daglig leder skal som regel også inn i listen. Mange gjør feil her.*
  • Noen lar være å føre listene fortløpende. Dette skal gjøres.
  • Hos noen virksomheter mangler det opplysninger om når en kommer og når en går.
  • Noen setter av en side i personallisten til hver ansatt. Dette er feil.

* Unntakene når det gjelder registrering finner du her.

 

 

 

0