Gå til hovedsiden

Hvordan kan små bedrifter forberede seg for GDPR?

EU’s nye Personvernforordning, The General Data Protection Regulation (GDPR), vil tre i kraft fra 25.mai 2018 for EU-land og 1.juli for EØS-land. Hva innebærer de nye reglene, og hva betyr de for deg og din bedrift?

Hva innebærer de nye GDPR-reglene for små bedrifter?
Hva betyr GDPR for små bedrifter?

De nye reglene vil tre i kraft fra 25.mai 2018 for alle land i EU, og foreløpig ny dato 1.juli 2018 for alle EØS-land. Disse reglene vil erstatte EU’s Personverndirektiv fra 1995. Dette direktivet regulerer behandling av personlige data innenfor EU, og er en viktig del av EU’s personvern og menneskerettslov.

Personvern er en grunnleggende rettighet for alle mennesker, og et høyt utviklet lovområde i Europa. Men dagens reguleringer tar ikke hensyn til sosiale medier, smarttelefon-teknologi, kunstig intelligens eller nyere datateknologi.

I dag deler vi store mengder personlige data på nett. Disse personlige dataene har blitt utnyttet i årevis, og brudd på personvern skjer stadig oftere.  EU’s kontrollorgan er vel vitende om denne praksisen, og mener virksomheter har utnyttet personlige data uten forbrukerens kjennskap i alt for lang tid.

Personvernforordningen (GDPR) har som mål å styrke personvernrettighetene til enkeltpersoner i EU og gi dem mer kontroll over sine egne data, og setter krav til hvordan virksomheter skal lagre personlige data som samles inn.

EU tar dette veldig alvorlig, og enhver virksomhet som ikke overholder reglene risikerer skyhøye bøter.

Virksomheter som respekterer denne nye loven og aktivt tilpasser seg til den, vil kunne bygge tillit til sine kunder.

Hvordan kan små bedrifter utnytte den nye loven til sin fordel?

Personvern er en fundamental rettighet. Vi tror derfor denne nye loven vil gi en positiv mulighet for små bedrifter til å skille seg ut, bygge tillit og vise sine kunder at de tar deres personvern på alvor.

En annen ting er at disse nye kravene for bedre kontroll over kundedata kommer samtidig som skybasert og ny teknologi gjør det mulig å samle inn, lagre og analysere store mengder data. Disse dataene gir deg verdifull innsikt, og gjør det enklere for din virksomhet å møte kundens krav og behov på nye og bedre måter.

Hva bør din bedrift gjøre før de nye reglene trer i kraft 25.mai?

Mest populære