Gå til hovedsiden

Gartners topp strategiske teknologitrender for 2021

Hva er det som skjer innen teknologi i 2021? Gartners analytikere har tatt en titt på markedet og trekker frem de største trendene for året.

Topp strategiske teknologi-trender
Artificial intelligence Machine Learning Business Internet Technology Concept.

Med den teknologiske utviklingen vi ser i dag er det ikke lett å vite hva du bør følge med på og ikke. For å hjelpe deg å vite hva du bør fokusere på går Gartners analytikere hvert år sammen for å utforske hva som vil bli de største trendene i året som kommer. 

Årets trender faller innenfor tre overordnede temaer: «people centricity, location independence and resilient delivery».

People centricity: Selv om pandemien har endret hvordan mange mennesker jobber og samhandler med virksomheter, er fortsatt mennesker i sentrum for all business. Og folk trenger digitaliserte prosesser for å fungere i dagens marked. 

Location independence: Covid-19 har gjort at vi har måttet endre hvor vi har våre fysiske kontorplasser. Location independence, eller stedsuavhengighet, krever en teknologiforskyvning for å støtte denne nye måten å jobbe på, fra flere ulike lokasjoner i større grad enn tidligere. 

Resilient delivery: Enten det er en pandemi eller en lavkonjunktur, har man stor endringsvillighet i verden. Virksomheter som er forberedt på å snu seg raskt og tilpasse seg endringer vil alltid ligge et steg foran under kriser. 

Som alltid, vil disse ni strategiske teknologitrendene bygger opp under og forsterker hverandre. Kombinatorisk innovasjon er et overordnet tema for disse trendene. 

Her er de største teknologitrendene for 2021:

1. «Internet of Behaviors» (IoB)

Internet of behaviors handler om å bruke data til å endre atferd. Med en økning i innsamling av data, både fra digitale og fysiske plattformer, kan man i større grad benytte dette til å påvirke mennesker atferd ved hjelp av «feedback loops»

IoB kan samle, kombinere og behandle data fra mange kilder, inkludert: Kommersielle kundedata, innbyggerdata behandlet av offentlig sektor og offentlige etater, sosiale medier, offentlig distribusjon av ansiktsgjenkjenning og posisjonssporing. En økende sofistikering av teknologien som behandler disse dataene har gjort at denne trenden vokser.

Les mer om IoB her. 

2. «Total experience»

Denne trenden kombinerer multiopplevelser, kundeopplevelser, ansattopplevelser og brukeropplevelser for å endre et forretningsutfall. Målet er å forbedre den samlede opplevelsen der alle disse delene krysser hverandre, alt fra teknologi til ansatte til kunder og brukere.

Å knytte tett sammen alle disse opplevelsene – i motsetning til å forbedre hver enkelt i en silo – skiller virksomheter fra konkurrenter på en måte som er vanskelig å gjenskape, og det skaper et bærekraftig konkurransefortrinn. Denne trenden gjør det mulig for organisasjoner å utnytte forstyrrelse Covid-19 har skapt, slik som fjernarbeid, mobile, virtuelle og distribuerte kunder.

Gartner trekker frem et eksempel der et teleselskap endret hele kundeopplevelsen i et forsøk på å forbedre sikkerhet og tilfredshet. Først distribuerte selskapet et avtalesystem via en eksisterende app. Da kundene møtte opp til avtalen og kom innen 75 meter fra butikken, mottok de to ting:

1) Et varsel for å veilede dem gjennom innsjekkingsprosessen 

2) Et varsel som forteller dem hvor lang tid det vil gå før de trygt gå inn i butikken og opprettholde sosial avstand.

3. «Privacy-enhancing computation»

Forbedrende tiltak for personvern tar for seg tre teknologier som beskytter data mens de blir tatt i bruk. Den første teknologien skaper et pålitelig miljø der sensitive data kan behandles eller analyseres. Den andre utfører prosessering og analyse på en desentralisert måte. Den tredje krypterer data og algoritmer før prosessering eller analyse.

Denne trenden gjør det mulig for virksomheter å samarbeide om analyse og undersøkelse på tvers av regioner og med konkurrenter uten å gå på bekostning av konfidensialitet. Denne tilnærmingen er designet spesielt for det økende behovet for å dele data mens du opprettholder personvern eller sikkerheten.

Sjekk ut verdens største undersøkelse av BI-trender, og fokuserer på hoveddriverne innen BI og data management. 

Last ned undersøkelsen

4. Den distribuerte skyen

Distribuert sky refererer til distribusjon av offentlige skytjenester til steder utenfor skyleverandørens fysiske datasentre, men som fortsatt kontrolleres av leverandøren. I distribuert sky er skyleverandøren ansvarlig for alle aspekter av skytjenestearkitekturen, levering, drift, styring og oppdateringer. Evolusjonen fra sentralisert offentlig sky til distribuerte offentlige skysentre er en ny epoke med cloud computing.

Les også: 8 risikoer ved å benytte Github eller andre kodehus

Distribuert sky gjør at datasentre kan være plassert hvor som helst men er fortsatt knyttet sammen. Dette løser både tekniske problemer som ventetid og også myndighetsutfordringer som datasuverenitet.

5. Lokasjonsuavhengige operasjoner

En driftsmodell som legger opp til at man kan jobbe fra hvor som helst, vil være viktig for å lykkes under og etter Covid-19 pandemien. Kjernen i en slik modell er at man tillater at virksomheten kan nås, leveres og aktiveres hvor som helst – der kunder, arbeidsgivere og forretningspartnere opererer i fysisk eksterne miljøer.

En lokasjonsuavhengig modell handler om “digital first, remote first”. For eksempel banker som er mobile-only og som håndterer alt fra overføring av penger til åpning av nye kontoer, uten å kreve fysisk oppmøte. I en slik modell er det digital som er standard til enhver tid. 

6. Cybersikkerhetsnett

Cybersikkerhetsnett er en distribuert arkitektonisk tilnærming til skalerbar, fleksibel og pålitelig cybersikkerhetskontroll. Mange eiendeler eksisterer nå utenfor det tradisjonelle sikkerhetsområdet. Cybersikkerhetsnett tillater i hovedsak at sikkerhetsområdet kan defineres rundt identiteten til en person eller en ting. Det muliggjør en mer modulær, responsiv sikkerhetstilnærming ved å sentralisere retningslinjene. 

7. Smart tilpassningsdyktighet

Gartner definerer denne trenden som “intelligent composable business”. Dette er en virksomhet som er villig til å tilpasse seg og fundamentalt omorganisere seg basert på nåværende situasjon. Når organisasjoner akselererer digital forretningsstrategi for å drive raskere digital transformasjon, må de være smidige og ta beslutninger raskt, basert på tilgjengelige data.

For å lykkes med dette må virksomheter gi bedre tilgang til informasjon, øke informasjonen med bedre innsikt og ha evnen til å svare raskt på implikasjonene av den innsikten. Dette vil også omfatte økende selvstyring og demokratisering på tvers av virksomheten, slik at de forskjellige avdelingene i virksomheten raskt kan reagere i stedet for å bli hindret av ineffektive prosesser.

8. AI

En robust utviklingsstartegi for kunstig intelligens vil lette ytelsen, skalerbarheten, tolkbarheten og påliteligheten til AI-modeller samtidig, som den gir full verdi av AI-investeringene. AI-prosjekter står ofte overfor problemer med vedlikehold, skalerbarhet og styring, noe som gjør dem til en utfordring for de fleste virksomheter.

Å utvikle en strategi for kunstig intelligens gjør at man har en retning å følge, noe som kan gjøre AI en del av DevOps-prosessen i selskapet i stedet for et sett med spesialiserte og isolerte prosjekter.

9. Hyperautomasjon

Automasjon bruker teknologi for å automatisere oppgaver som en gang krevde mennesker til å gjøre disse oppgavene. Hyperautomatisering (hyper automation) handler om å bruke teknologier som kunstig intelligens (AI) og maskinlæring, for å i økende grad automatisere prosesser. Målet med hyperautomasjon derfor å automatisere alt som kan automatiseres. 

Ettersom ikke ett enkelt verktøy kan erstatte mennesker innebærer hyperautomasjon i dag en kombinasjon av verktøy, slik som robot prosessautomatisering (RPA), intelligent programvare for forretningsstyring (iBPMS) og AI, med et mål om mer AI-drevet beslutnignstaking.

Hvordan benytte analyse, business intelligence og maskinlæring i dine IT-prosjekter? 

I denne guiden vil du kunne lese mer om hvordan du kan ta i bruk maskinlæring og kognitive teknikker for å verdiøke analyse- og business intelligence-arbeidet.

Klikk her for å laste ned guiden

Mest populære