Gammelt prosjekt – og nytt prosjekt.

Tiden har gått fort (kanskje litt for fort?) og ett prosjekt er i ferd med å bli avsluttet, mens ett nytt prosjekt har kommet godt i gang.

Prosjektet som er i ferd med å bli avsluttet har vært en forlengelse av mitt forrige prosjekt på Software, der jeg har sett på økonomiske konsekvenser ved innføringen av en ny organisering innenfor programvare support. I korte ord har resultatet vært en modell som skal brukes for internprising av tjenester som leveres fra support. Den kanskje mest spennende fasen i prosjektet er nå fremover da det skal testes i organisasjonen, og forhåpentligvis implementeres for fullt i 2012!

Mitt nye prosjekt vedrører hele Visma og er knyttet til kryssalg av Visma sine produkter og tjenester. Ettersom Visma har en unik mulighet for å kunne tilby sine kunder programvare og tjenester i hele kundens verdikjede, vil det være viktig i fremtiden å ha fokus på hvordan denne porteføljen kan nå hele markedet. Foreløpig har jeg snakket med alle salgssjefene i Visma (ca 40 stk) om kryssalg, og i ukene fremover skal jeg utarbeide forslag til prosjekter man ønsker det skal jobbes videre med ift kryssalg.

Benjamin Aker works as a Web Consultant at Visma, bridging the gap between online communications, technology and design. With over 15 years' experience as a digital designer / developer in the advertising business, paired with a strong curiosity, he has a wide range of knowledge of different subjects that come in handy at Visma. Privately, Benjamin composes electronic music in various genres, loves photography and videography, and all things technical. 
Kontakt Benjamin: