Nå er det viktig å forholde seg til frister som er satt opp for årsoppgjøret.

Frister for årsoppgjøret i 2017

Vi har gått inn i et nytt år, som for mange er ensbetydende med startskuddet for årsoppgjøret. Nå er det viktig å forholde seg til frister som er satt opp for årsoppgjøret.

Begrepet årsoppgjør omfatter tradisjonelt to forhold.

  • Vi har den regnskapsmessige siden, som innebærer ferdigstillelsen av selskapets årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning.
  • I tillegg har vi den skattemessige siden, som består i levering av Skattemelding (selvangivelse), næringsrapport og eventuelt andre vedlegg til skattemyndighetene.

Det er også verdt å merke seg at selvstendige næringsdrivende har en rekke frister på nyåret for levering av særoppgaver til Skatteetaten. For en mer utfyllende oversikt over disse fristene kan du sjekke vår merkedagskalender.

Frister årsoppgjøret – regnskap

Alle regnskapspliktige skal utarbeide et årsregnskap og årsberetning etter regnskapslovens bestemmelser. Enkeltpersonforetak som har mindre enn 20 millioner kroner i eiendeler og færre enn 20 årsverk ansatt, og andre som ikke er regnskapspliktige, er ikke pålagt å sende inn regnskapene sine til Regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Hvilke krav som stilles til årsregnskapet og årsberetninger avhenger av størrelsen på foretaket. Årsregnskapet skal uansett inneholde resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, mens årsberetningen må inneholde opplysninger om arten av virksomheten og hvor den drives, samt en rekke opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift.

Fristen for å utarbeide årsregnskap og årsberetning er seks måneder etter regnskapsårets slutt. For foretak med alminnelig regnskapsår er følgelig fristen for utarbeidelsen 30. juni 2017. Dette er den samme fristen som for når generalforsamlingen skal ha behandlet årsregnskapet og årsberetningen. Merk at dersom regnskapet skal revideres, må årsregnskapet ferdigstilles i god tid før denne fristen.

Innsending av årsregnskapet skal skje innen en måned etter fastsetting av årsregnskapet, dvs. senest 31. juli 2017. Husk at årsregnskapet skal leveres elektronisk gjennom Altinn. Dette gjelder alle regnskapspliktige, med unntak av indre selskaper og regnskapspliktige som setter opp sine årsregnskaper etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Disse skal sende inn regnskapene per e-post til regnskapsregisteret.

Last ned gratis guide: Slik unngår du stress før årsoppgjøret

Frister årsoppgjøret – skatt

Alle selskaper og andre næringsdrivende som er skattepliktig til Norge skal levere skattemelding og næringsrapport. Disse meldingene erstatter tidligere selvangivelse og næringsoppgave. For aksjeselskaper er det åpnet for elektronisk levering fra regnskapssystem allerede fra 15. februar 2017.
Frist for å levere skattemelding med vedlegg er 31. mai 2017.

Dersom selskapet er bistått av en regnskapsfører eller revisor, kan denne søke om ytterligere en måneds utsettelse på innleveringen for en mindre andel av sine klienter.

En utsettelse gis dermed ikke lengre enn til 30. juni 2017.
For å unngå renteberegning på eventuell restskatt bør denne betales før 31. mai 2017.

Registrer deg som epost-abonnent og motta aktuelle artikler to ganger i måneden.

Av advokat Alf Bakke-Løyning – Skatt – Visma Advokater

NB! Les mer om hvordan du behandler årsoppgjøret i Visma eAccounting og Mamut Business Software.

Magnus Legal (tidligere Visma Advokater) er et forretningsjuridisk advokatfirma. Fra våre kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand leverer vi kompetanse og gode råd til bedrifter over hele landet. Vi blogger om lover og regler som både næringsdrivende og privatpersoner bør være klar over. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Kontakt Magnus: