El-sykkel

Fradrag for merverdiavgift på el-sykkel

Har du planer om å la bedriften handle inn el-sykkel eller ståhjuling? Da bør en prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet være interessant.

I et brev datert 12. desember 2014 behandler Skattedirektoratet spørsmål om fradragsrett for inngående merverdiavgift hvis bedriften kjøper inn el-sykkel eller ståhjuling (segway).

Hovedregelen er at du har fradrag for inngående moms på anskaffelse av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten. (Jf. § 8-1 i merverdiavgiftsloven).

 

Ikke momsfradrag for personkjøretøy

Når det gjelder anskaffelse, vedlikehold og bruk av personkjøretøy er det i utgangspunktet ingen slik fradragsrett.

Så hva med el-sykkel og ståhjuling. Vil de bli oppfattet som personkjøretøy?

 

El-sykkel ikke personkjøretøy

Svaret fra Skattedirektoratet er faktisk nei. Dette betyr at du får fradrag for inngående moms på disse, hvis de er til bruk i den registrerte virksomheten.

Det rare er at en ordinær tråsykkel oppfattes som personkjøretøy, og dermed ikke utløser et slikt momsfradrag.

 

Tråsykkel er personkjøretøy

I det omtalte brevet skriver Skattedirektoratet:

“Det kan synes noe rart at en tråsykkel er å anse som et personkjøretøy og en el-sykkel ikke, men slik personkjøretøy er definert i merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 mener direktoratet likevel at el-sykkel faller utenfor begrepet personkjøretøy i merverdiavgiftsloven.”

I forskriftens § 1-3-1 defineres personkjøretøy slik:
a) motorvogn registrert som personbil
b) motorvogn registrert som varebil klasse 1
c) motorvogn registrert som moped, motorsykkel eller beltemotorsykkel og som ikke hovedsakelig er innrettet for varetransport
d) beltebil registrert for mer enn to personer, føreren medregnet
e) campingbil
f) registrert campingtilhenger
g) motorvogn registrert som buss under seks meter med inntil 17 seteplasser
h) kjøretøy som ikke benytter motor til framdrift og som hovedsakelig er innrettet for persontransport.

Ordinære tråsykler hører til under bokstav h.
Skattedirektoratet slår fast at fradragsreglene i merverdiavgiftsloven § 8-1 skal brukes ved anskaffelse av ståhjuling og el-sykkel.

Så spørs det om det etter hvert blir forskriftsendringer.

 

Les hele brevet fra Skattedirektoratet her.

Michelle Diebels-Larsen jobber med Content Marketing og Customer Success. Hun har en M.Sc i Communication Science (Nederland) og har jobbet i mange år med marketing og kommunikasjon.
Connect with Michelle: