Gå til hovedsiden

Dachs for å bytte fra manuelt til automatisert regnskap for foreninger

Aust-Agder Dacshundklubb ville ta steget bort fra manuelle bokføringer og rapporter, og byttet derfor til et automatisert regnskap for foreninger.

Aust-Agder Dacshundklubb ville ta steget bort fra manuelle bokføringer og rapporter, og byttet derfor til et automatisert regnskap for foreninger.
Dachs for å bytte fra manuelt til automatisert regnskap for foreninger

 

Enkelt og nettbasert

Aust-Agder Dachshundklubb har som formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser, fremme positive aktiviteter med hund gjennom å arrangere prøver og utstillinger, samt oppfordre til oppdrett av sunne hunder som er tjenlige til det formål de er tiltenkt. Typiske aktiviteter for klubben er arrangering av hi-, spor- og drevprøver, i tillegg til utstillinger. I sesong har de ukentlige samlinger der medlemmer treffes sosialt, øver til utstilling eller bruksprøver, og de arrangerer medlemstreff med temakvelder.

Klubben hadde tidligere ikke prøvd andre elektroniske regnskapsprogram, men innså at det var på tide å gå bort ifra alt det manuelle arbeidet de til nå hadde hatt, og i stedet gå over til et automatisert regnskap.

“Vi gikk fra føring av regnskapet i manuelle kassadagbøker til en nettbasert løsning med Visma eAccounting. Når vi vurderte ny løsning var det viktig å ha et system der det var mulig å føre diverse aktiviteter på ulike avdelinger, samtidig som vi ønsket et system der vi også kunne opprette utgående fakturaer. I tillegg ønsket vi en løsning som er lett å bruke, og som gir rapporter på de forhold vi følger opp, som er på aktivitetstyper.”

 

Full oversikt med gode rapporter

Ved valg av nytt regnskapsprogram la klubben vekt på at programmet var enkelt å lære. ”Visma eAccounting er et veldig brukervennlig system. Lett å lære og lett å sette opp”, forklarer Bente. “Programmet har en veldig nyttig oppslags- og hjelpefunksjon, der man kan finne svar på det meste.”

Hun trekker også frem de gode mulighetene for rapportering i programmet. Rapportene gjør det enkelt for klubben å få oversikt over nøkkelinformasjon og nøkkeltall, samt å sammenligne med tidligere år. “Man får greie oversiktlige rapporter der vi kan velge forskjellig detaljnivå. Det er også nyttig å kunne kjøre sammenligning med tidligere år i rapporter”.

 

Effektiv bokføring med automatisert regnskap

Visma eAccounting er utviklet for å forenkle mest mulig av regnskapet på en smart måte, og Bente forteller at klubben får godt utbytte av flere av de mange automatiserte funksjonene i Visma eAccounting. Blant annet automatiske forslag til bokføringen.

“Visma har en del automatiserte løsninger som vi benytter og som er effektivt i bokføringen. For eksempel har vi opprettet standard bilagskonteringer for gjentagende transaksjoner, og det er effektivt at systemet kjenner igjen transaksjoner som skal føres mot reskontro og kommer med forslag på kontering av innbetalinger”, forklarer hun.

Bente legger heller ikke skjul på fordelene klubben har av at Visma eAccounting er nettbasert: “Det at systemet er web-basert gjør at det er lett å hente opp selv om man ikke er «på kontoret», og vi slipper å tenke på back-up av våre data”, avslutter hun.

 

Vil du vite mer om Visma eAccounting kan være noe for klubben eller foreningen din?
Les mer og prøv gratis i 14 dager her.

Vi hjelper dere også med gratis overføring av data fra gammelt regnskapsprogram til Visma eAccounting, i tillegg til gratis oppstartshjelp – les mer her.

Mest populære