Gå til hovedsiden

Fra i år må næringsdrivende betale restskatt tidligere

Mange personlig næringsdrivende får et vesentlig tidligere skatteoppgjør enn før. Det er hyggelig for alle som får igjen på skatten, mens de som får restskatt må være klar over at forfall kan bli tidligere enn de er vant med fra foregående år, sier kemneren i Asker og Bærum, Mette Landgraff, til Budstikka. Tidligere: Skatteoppgjør for […]

Mange personlig næringsdrivende får et vesentlig tidligere skatteoppgjør enn før. Det er hyggelig for alle som får igjen på skatten, mens de som får restskatt må være klar over at forfall kan bli tidligere enn de er vant med fra foregående år, sier kemneren i Asker og Bærum, Mette Landgraff, til Budstikka.


Tidligere: Skatteoppgjør for næringsdrivende i oktober
Årlig skatteoppgjør for næringsdrivende har tidligere normalt blitt sendt ut i oktober året etter, med forfall for betaling av restskatt i november og eventuelt desember.

Restskatt over 1000 kroner betales i to terminer med forfall tre og åtte uker etter skatteoppgjørsdato.


Nå: Skatteoppgjør for næringsdrivende fra juli
Med skatteoppgjør 25. juli 2012 må altså personlig næringsdrivende med baksmell betale denne tre måneder tidligere enn før.

Fristen for innbetaling er tre uker etter skatteoppgjøret – men tidligst 20. august. Forfallsdatoen på tre uker er lovbestemt, og det gis ikke betalingsutsettelse.


Forsinkelsesrente: 8,75 prosent
Ved for sent innbetalt restskatt påløper forsinkelsesrente med 8,75 prosent.


25. juni: Lønnstakere og pensjonister
Så snart en saksbehandler har ferdigstilt den enkelte skattyters selvangivelse for 2011, sendes skatteoppgjøret til skattyteren.

Skatteoppgjøret 2011 for de fleste lønnstakere og pensjonister er klart fra mandag 25. juni 2012.

De første næringsdrivende får oppgjøret en måned senere. Det blir løpende, ukentlige skatteoppgjør fram til oktober.

Onsdag 25. juli 2012 er første oppgjørspulje for næringsdrivende, onsdag 17. oktober er siste.


Oktoberoppgjør for mange
Mange personlig næringsdrivende vil altså fortsatt få skatteoppgjøret sitt i oktober, slik de er vant med fra tidligere år.

Skattytere med kompliserte økonomiske forhold vil måtte vente til oktober med å få skatteoppgjøret sitt, det samme gjelder de som av ulike årsaker tas ut til kontroll, sier kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten Astrid Bugge Mjærum.


Kan ikke garantere noe tidspunkt
Det er ikke mulig å si når den enkelte skattyters selvangivelse er ferdig behandlet og når han eller hun får det endelige skatteoppgjøret sitt.

Skatteoppkreveren i skattyterens kommune kan heller ikke svare på når tilgodebeløp utbetales.

Det er altså ikke noe poeng i å spørre. Skattyteren er nødt til å vente til oppgjøret kommer.


Fem av seks betalte for mye
I 2011 fikk nesten 2,8 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt i juni. Av disse fikk nesten 2,2 millioner penger tilbake, mens bortimot 440.000 måtte betale restskatt.

Dette innebar at røft fem av seks hadde innbetalt mer skatt enn nødvendig.

Kilde: Enkeltpersonforetak og skatt

Av Otto Risanger – www.risanger.no

Mest populære