Gå til hovedsiden

Hva gjør man ved forventet kontraktsbrudd?

Hva gjør man når man vet at kjøperen ikke kommer til å oppfylle avtalen? Hva er konsekvensene av forventet kontraktsbrudd?

Hva er konsekvensene av forventet kontraktsbrudd
Hva gjør man ved forventet kontraktsbrudd?

Hva betyr forventet kontraktsbrudd?

Etter at en avtale er inngått blir det klart at kjøperen ikke kommer til å oppfylle avtalen. Dette er typisk kjøpers plikt til å betale kjøpesummen, men kan også være annen medvirkning. Årsaken til at selger forventer et kontraktsbrudd fra kjøper kan være en alvorlig svikt i kjøperens kredittverdighet, eller at det fremgår av kjøperens handlemåte at han ikke kommer til å oppfylle avtale.

Kjøper har manglende evne eller vilje til å oppfylle avtale

Forventet mislighold kan foreligge når kjøperen mangler evne til å oppfylle avtalen, for eksempel fordi selger vet at han ikke har penger til å betale. Et praktisk eksempel er at det åpnes konkurs, gjeldsforhandling eller tas utlegg i kjøperens penger eller eiendeler.

Det kan også foreligge forventet kontraktsbrudd når kjøperen mangler vilje til å oppfylle avtalen. Et eksempel er at kjøperen er uenig med selgeren, mener å ha motkrav eller av andre grunner har sagt at han ikke kommer til å betale kjøpesummen.

Det stilles krav om at kjøperen ikke kommer til å oppfylle en vesentlig del av sin plikter. Terskelen er ikke like høy som kravet om vesentlig mislighold ved heving. Likevel må det være mer enn en ubetydelig del av kjøpers plikter som vil misligholdes.

Konsekvensene av forventet kontraktsbrudd

Dersom forventet kontraktsbrudd foreligger, kan selgeren holde sin ytelse tilbake. I tilfeller hvor leveransen er ferdig produsert, kan selgeren nekte å overlevere produktet til kjøper. Om produktet allerede er sendt, kan selger hindre at kjøper faktisk mottar produktet.

Hvor lenge kan selger holde tilbake sin ytelse?

Selgeren kan holde tilbake sin ytelse inntil kjøperen stiller sikkerhet. Det er viktig at selgeren gir kjøperen skriftlig varsel om at ytelsen holdes tilbake, slik at kjøperen får mulighet til å oppfylle eller stille sikkerhet. Manglende varsel kan medføre erstatningsansvar for selger.

Kjøper stiller sikkerhet

Kjøperen kan stille sikkerhet ved å gi bankgaranti, depositum eller liknende dokumentasjon på betalingsevne. Det er ikke nok at kjøperen gir et løfte om betaling. Når kjøperen stiller slik sikkerhet, har selgeren plikt til å fortsette oppfyllelsen, for eksempel ved å igangsette produksjonen.

Når det er klart at selger ikke vil oppfylle

Reglene gjelder også dersom det er klart at selger vil misligholde sin ytelse. Kjøperen vil da kunne holde tilbake kjøpesummen inntil selger stiller sikkerhet for oppfyllelse/produksjon.

Forbrukerkjøp og næringskjøp

Reglene om forventet kontraktsbrudd, eller antesipert mislighold, gjelder de aller fleste avtaleforhold, herunder forbrukerkjøp og næringskjøp. Det er mulig å avtale seg bort fra partenes rett til å holde sin ytelse tilbake, med mindre det er et forbrukerkjøp.

Heving ved forventet kontraktsbrudd

Reglene om forventet kontraktsbrudd gjelder også ved heving. En part kan heve kjøpet før oppfyllelsestidspunktet dersom det er klart at den andre parten vesentlig vil misligholde sin del av avtalen. Hevingen kan avverges dersom den annen part straks stiller betryggende sikkerhet for at kjøpet vil bli oppfylt. Også her må parten varsle den annen part om det forventede misligholdet før avtalen heves.

 

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

 

Av advokat Mette Nagy – Fast eiendom – Visma Advokater

Mest populære