Gå til hovedsiden

Fortsatt tid til å spare skatt på pensjonssparing

31. mars er fristen for å at dette skal være gjeldende fra foregående år. Da må avtale være gjort, og pengene må være innbetalt. Frivillig med Obligatorisk tjenestepensjon Som selvstendig næringsdrivende eller ansatt i eget AS/SA er du ikke underlagt loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Staten har imidlertid gitt rom for at disse gruppene kan […]

31. mars er fristen for å at dette skal være gjeldende fra foregående år. Da må avtale være gjort, og pengene må være innbetalt.

Frivillig med Obligatorisk tjenestepensjon

Som selvstendig næringsdrivende eller ansatt i eget AS/SA er du ikke underlagt loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Staten har imidlertid gitt rom for at disse gruppene kan inngå en frivillig pensjonsspareordning med banker, forsikringsselskap eller andre som tilbyr dette.

Dette innebærer at du kan redusere skatten og spare ekstra til pensjon.

Få skattefradrag for pensjonsssparing

Selvstendig næringsdrivende (enten med eller uten enkeltpersonforetak) kan spare inntil fire prosent av den beregnede personinntekta fra næringsvirksomhet (mellom 1G og 12G) i en egen innskuddsbasert pensjonsordning, og i tillegg få skattefradrag for hele beløpet.

Hvis du er ansatt eller tar ut lønn fra eget aksjeselskap, er det lønn mellom 1 og 12 G som gjelder.

G er grunnbeløpet i folketrygden. I 2013 er det gjennomsnittlige grunnbeløpet på 84.204 kroner

NB! Nytt grunnbeløp blir vedtatt og offentliggjort i mai 2014.

Eksempel på pensjonssparing

Hvis du har 400.000 som grunnlag

Her er et eksempel på hvordan tallene kan settes opp:

 • Grunnlag på 400.000 kroner.
 • Du kan spare inntil ca. 12.632 kroner til pensjonen. Det vil si 4% av 315.796 kr (400.000-84.204).
 • Med en marginalskatt på 39 prosent, koster det deg knapt 8000 kroner,
 • Staten betaler cirka 5000 kroner i form av skattekutt.

Spørsmålet er imidlertid om dette er så lønnsomt som det kan virke. Etter pensjonsreformen blir nemlig 18,1 prosent av inntekt opp til 7,1 G (knapt 600.000 kroner i 2013), overført til pensjonsbeholdningen din. Dette er med på å utgjøre grunnlaget for din alderspensjon.

Hvis du har lavere inntekt enn dette, kan det være fornuftig å se seg om etter andre måter å plassere pengene på.

NB! Du kan også knytte en fradragsberettiget uførepensjonsforsikring til en slik avtale.

Ha kontroll på likviditeten

Hvis du har lav inntekt, for eksempel i en etableringsfase, har du sannsynligvis også mer bruk for pengene på kort sikt, i stedet for å binde dem opp. Du må sørge for at likviditeten er tilstrekkelig, slik at du kan betale regningene.

Vær oppmerksom på at banker og forsikringsselskaper gjerne vil at du plasserer pengene dine hos dem, men ikke gå inn på en avtale uten at du stiller kritiske spørsmål.

Dette er innskuddspensjon

Her er noen viktige momenter:

 • Pengene kan ikke disponeres før fylte 62 år. (NB! Endret 2011, tidligere var det fra 67 år)
 • Du kan selv velge utbetalingsperiode, men ikke kortere periode enn 10 år, og uansett fram til du er 77 år.
 • Pensjonen kommer på toppen av folketrygdens pensjon.
 • Du betaler ikke skatt av den årlige avkastningen, og heller ikke formueskatt.
 • Pensjonsutbetalingene beskattes som folketrygdens alderspensjon og andre pensjoner.
 • Du kan påvirke avkastningen med egne fondsvalg.
 • NB! Det oppsparte beløpet blir alltid utbetalt: Dersom du dør, blir det utbetalt som pensjon til etterlatte.
 • Ordningen påvirkes av:
  • Størrelsen på innskuddet.
  • Hvor mange år du betaler inn til ordningen.
  • Avkastningen på pengene.

 

 

Mest populære