Hva du bør vite om forskuddsskatt

Forskuddsskatt kan bli kostbar felle for nybegynnere

Som innehaver av et enkeltpersonforetak er du forskuddspliktig skattyter. Du blir ilagt forskuddsskatt av skattekontoret. Her ligger det en felle for nybegynnere som ikke kjenner reglene: Betaler du ikke ved forfall, forfaller resten av årets terminer samtidig.

Hva bør du vite om forskuddsskatt?

Har du inntekter som det ikke trekkes forskuddstrekk av (arbeidsgivers trekk på lønnsinntekter), skal du betale forskuddsskatt. Dette gjelder personer som har kapitalinntekter som ikke inngår i forskuddstrekket, innehavere av enkeltpersonforetak, deltakere i ansvarlige selskaper og tilsvarende.

Grunnlaget for forskuddsskatt

Du skal betale forskuddsskatt av alle skattepliktige inntekter det ikke foretas forskuddstrekk i.
Grunnlaget for utskrevet forskuddsskatt står på skattekortet som du mottar i Altinn ved hvert årsskifte. Forskuddsskatten er beregnet ut fra skatteoppgjøret ditt det foregående året. Dersom inntekt eller fradrag blir vesentlig annerledes enn det som fremkommer av skattekortet, bør du søke om å få endret forskuddsskatten på Altinn.

For at nye enkeltpersonforetak og deltakere i ansvarlige selskaper skal få utskrevet forskuddsskatt og tilsendt innbetalingsblanketter, må de melde fra til skattekontoret om virksomheten og gi informasjon hvor mye overskudd (eller underskudd) de venter seg det første året.

Betal inn tilstrekkelig

Næringsdrivende må sørge for at de alltid betaler inn tilstrekkelig forskuddsskatt i forhold til inntjeningen, det vil si forventet overskudd i næring sett i sammenheng med total inntekt.
Næringsdrivende som bruker opp alle innkomne midler – også penger som egentlig skal gå til å betale egen skatt – kan på denne måten sette seg selv i en veldig vanskelig situasjon. Det er tøft å betale på gamle skattekrav samtidig som det hele tiden skal betales ny skatt av løpende inntekter.

Fire forfall

Forskuddsskatt for næringsdrivende fastsettes ved inntektsårets begynnelse og oppdeles i fire like terminbeløp med forfall henholdsvis 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Ved unnlatt eller for sen betaling, påløper forsinkelsesrenter fra forfall og fram til betaling skjer. Hvis kravet ikke betales frivillig, kan skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring med betydelige kostnader.

Merk: Betales ikke forskuddsskatten tidsnok, forfaller som nevnt resten av årets terminer samtidig.

Du skal få tilsendt innbetalingskort til din folkeregistrerte adresse. Mottar du ikke betalingskort, må kemnerkontoret kontaktes i god tid før forfall, slik at du får nødvendige opplysninger for å generere KID-nummer. Du har plikt til å betale forskuddsskatt ved forfall selv om du ikke har mottatt innbetalingskort (giroer).

Betal selv om du venter på svar

Har du søkt skattekontoret om å endre utskrevet forskuddsskatt, må du likevel betale til fastsatt tid det beløpet som opprinnelig er fastsatt. Dersom beløpet blir satt ned, vil dette bli regulert ved neste termins betaling. Bortfaller forskuddsskatten kan, i særlige tilfeller, innbetalt beløp tilbakebetales, da vel å merke uten rentegodtgjørelse.

Problemer? Si fra!

Har du store problemer med å betale skyldige skatter og avgifter, finnes det muligheter for å inngå betalingsavtale. Kontakt skatteoppkreverkontoret (kemneren, kommunekassereren) for å få søknadsskjema. Du må kunne dokumentere at du ikke er i stand til å betale, og at dette skyldes ekstraordinære forhold.

Vær pessimist!

Som selvstendig næringsdrivende kan du når som helst endre på årets beregnede overskudd i næring og dermed også på hva du skal betale i forskuddsskatt til skatteetaten. Ettersom det kan være vanskelig å anslå hva man kommer til å tjene, kan gode grunner tale for å være forsiktig i anslagene.

Går du ut i fra et forsiktig anslag, blir det mindre forskuddsskatt å betale i løpet av de fire årlige forfallene. Du har dermed mer penger som du kan bruke til å bygge opp virksomheten din, eller til å dekke private leveomkostninger med. Det er uansett viktig å huske at skatten en gang skal betales. Er nettooverskuddet større enn det du som næringsdrivende har betalt inn forskuddsskatt for, må du huske å ha disponibelt det som senere skal betales i (rest)skatt. Disse pengene må ikke brukes til driften – eller til investeringer.

Tips! Betaler du restskatt senest 31. mai året etter inntektsåret, slipper du kostbare renter på restskatt.

Er du usikker på hvor store inntekter du vil ha, kan det være lurt å ha en «pessimistisk» holdning til de første to eller tre innbetalingene, og så få endret skattekortet i tide til den fjerde innbetalingen, 15. november. På den måten kommer du ut noenlunde riktig året sett under ett.

Tips! På skatteetaten.no finner du kalkulatoren «Enkel skatteberegning» som gjør det lett å beregne årets skatt ut fra alle årets inntekter og fradrag.

 

Les også: Pass på reglene for forskuddsfakturering

 

Skrevet av advokatfullmektig Maren Alvseike – Skatt – Magnus Legal.

About

Magnus Legal (tidligere Visma Advokater) er et forretningsjuridisk advokatfirma. Fra våre kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand leverer vi kompetanse og gode råd til bedrifter over hele landet. Vi blogger om lover og regler som både næringsdrivende og privatpersoner bør være klar over. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Connect with Magnus: