Gå til hovedsiden

Budsjett eller prognose: Hva er forskjellen?

«Prognose» og «budsjett» brukes ofte om hverandre. Der prognosen skal gi svar på den sannsynlige utviklingen, skal budsjettet vise hva bedriften må gjøre for å ta del i den.

Budsjett eller prognose – hva er forskjellen?
Budsjett eller prognose – hva er forskjellen?

Budsjett

Budsjettet skal svare på: Hva må vi gjøre for å ta del i utviklingen?

Et budsjett er en omstendelig og detaljert plan der du predikerer ytelsesnivået for bedriften i fremtiden. Utarbeidelsen av budsjettet omfatter ofte flere i organisasjonen, og gjøres gjerne hvert år før det kommende regnskapsåret.

Når budsjettet lages på denne måten, er ikke året det budsjetteres for i gang. Dermed har du heller ingen virkelige data å forholde deg til. Om du har historiske data, kan de være gode å benytte som grunnlag for å predikere kommende år også.

I budsjettprosessen er det uansett viktig å kartlegge kritiske suksessfaktorer for bedriften i dag. I tillegg kommer nøkkeltall, som for eksempel EBITDA, finansieringsgrad og arbeidskapital. Gjennom året kan ledelsen følge med på den faktiske utviklingen, og gjøre korrigerende tiltak når eller hvis det er nødvendig.

Det er også verdt å nevne at de fleste nøkkeltallene baseres på balanse- og likviditetstall. For å ivareta nøkkeltallparametre blir det dermed like viktig å utarbeide balanse- og likviditetsbudsjett, som resultatbudsjettet.

Les også: CFO i Visma: – Sårbart å kun basere budsjettene på Excel

Prognose

Prognosen skal svare på: Hva er den sannsynlige utviklingen?

På den andre siden er prognoser noe som ofte lages flere ganger gjennom året. Når økonomiansvarlige i bedriften ser at virkeligheten avviker fra det opprinnelige budsjettet, kan det gjøres korrigeringer. Mange bruker også faktiske regnskapstall hittil i år, kombinert med prognoser resten av året. Prognoser innebærer altså regelmessige korrigeringer etterhvert som året utvikler seg.

En prognose innebærer vanligvis ikke en omstendelig evaluering av avviket mellom budsjettet og de faktiske tallene, men faktiske tall benyttes som viktig input for hvordan budsjettet bør korrigeres fremover. Det kan også benyttes historiske data for å utarbeide enda bedre prognoser. Historiske data kan være gode for å avdekke trender, og dermed bedre regulere forventninger om fremtiden.

Se guide: Hvordan fungerer økonomisk planlegging i en skybasert løsning?

Oppsummering

For å oppsummere vår korte beskrivelse av budsjetter og prognoser, er budsjettet gjerne selve grunnlaget for bedriftens predikering av fremtiden. For å utarbeide budsjettet kreves det som regel en omfattende planleggingsprosess der historiske data benyttes, kritiske suksessfaktorer avdekkes, i tillegg til å utarbeide nøkkeltall for å sikre lønnsom drift.

Prognoser er gjerne korrigeringer av det opprinnelige budsjettet etterhvert som man får tilgang til faktiske tall. Prosessen for å utvikle prognoser er gjerne kortere (fordi budsjettet brukes som utgangspunkt) og gjøres ofte med jevne mellomrom gjennom året.

Vil du prøve en budsjettløsning som gjør at du enkelt og dynamisk kan simulere budsjettall og prognoser for å sikre bedriftens økonomiske planlegging?

Les mer om budsjettmodulen i OneStop Reporting her

Mest populære