Gå til hovedsiden

Hva er forskjellen mellom budsjett og prognose?

Budsjett og prognose brukes ofte om hverandre. De er begge avgjørende for god forretningsdrift.

Budsjett eller prognose – hva er forskjellen?
Budsjett eller prognose – hva er forskjellen?

Budsjett blir utarbeidet etter en omfattende planleggingsprosess, og gir en oversikt over virksomheter forventer å få i inntekter og kostnader over en gitt periode. Budsjettet er et utgangspunkt som setter grunnlaget for bedriftens fremtidige økonomiske mål.

Prognoser er regelmessige korrigeringer i budsjettet gjennom året. Dette blir påvirket av faktiske tall, og utføres med jevne mellomrom. Prosessen for å utarbeide prognoser er gjerne korte, ettersom budsjettet brukes som utgangspunkt.

Skreddersy din egen budsjett- og prognosemodell i OneStop Reporting

Hva er et budsjett?

Budsjettet skal svare på: Hva må vi gjøre for å ta del i utviklingen?

Et budsjett er en omstendelig og detaljert plan der du predikerer ytelsesnivået for bedriften i fremtiden. Utarbeidelsen av budsjettet omfatter ofte flere i organisasjonen, og gjøres gjerne hvert år før det kommende regnskapsåret.

Når budsjettet lages på denne måten er ikke året det budsjetteres for i gang. Dermed har du heller ingen virkelige data å forholde deg til. Om du har historiske data, kan de være gode å benytte som grunnlag for å predikere kommende år også.

I budsjettprosessen er det uansett viktig å kartlegge kritiske suksessfaktorer for bedriften i dag. I tillegg kommer nøkkeltall, som for eksempel EBITDA, finansieringsgrad og arbeidskapital. Gjennom året kan ledelsen følge med på den faktiske utviklingen, og gjøre korrigerende tiltak når eller hvis det er nødvendig.

Det er også verdt å nevne at de fleste nøkkeltallene baseres på balanse- og likviditetstall. For å ivareta nøkkeltallparametre blir det dermed like viktig å utarbeide balanse- og likviditetsbudsjett, som resultatbudsjettet.

Les også: Hva er likviditetsbudsjett?

Hva er en prognose?

Prognosen skal svare på: Hva er den sannsynlige utviklingen?

Prognoser er noe som lages flere ganger gjennom året. Når økonomiansvarlige i bedriften ser at virkeligheten avviker fra det opprinnelige budsjettet, kan det gjøres korrigeringer. En prognose innebærer sjeldent evalueringer i hvorfor avviket er som det er, men de faktiske tallene forteller hvordan budsjettet bør korrigeres fremover. Mange bruker også faktiske regnskapstall for å utarbeide prognoser gjennom året.

Du kan også benytte deg av historiske data for å avdekke trender, og utarbeide bedre prognoser. Dette gjør det enklere å styre virksomhetens forventninger til fremtiden.

Hvordan fungerer økonomisk planlegging i en skybasert løsning?

Mest populære