Forretningsplan – noe for meg?

Forretningsplanen er det viktigste strategiske dokumentet i din bedrift. Den er like viktig i et lite enkeltmannsforetak som i en stor virksomhet. Har du ingen plan med det du gjør kan man like godt droppe hele prosjektet. Selvsagt er det ulike krav til hvor omfattende plan som trengs, men alle forretningsplaner bygger på de samme […]

Forretningsplanen er det viktigste strategiske dokumentet i din bedrift. Den er like viktig i et lite enkeltmannsforetak som i en stor virksomhet. Har du ingen plan med det du gjør kan man like godt droppe hele prosjektet. Selvsagt er det ulike krav til hvor omfattende plan som trengs, men alle forretningsplaner bygger på de samme prinsippene.

En god forretningsplan tar deg systematisk gjennom de viktigste aspektene ved oppstarten av virksomheten din. Her beskrives behovet til kunden, og hvordan du tenker å løse det for ham. Det tas det viktige valg i forhold til samarbeidspartnere, produksjon, markedsføring, økonomi og fremdrift. Forretningsplanen skal være optimistisk, men samtidig realistisk og basert på fakta. Til sammen skal forretningsplanen gi nok informasjon til at leseren forstår hvorfor akkurat din virksomhet vil bli en suksess.

Det er mange sammenhenger hvor forretningsplanen er viktig, spesielt i oppstartsfasen. Skal du søke om lån eller stipender må du legge frem en gjennomarbeidet forretningsplan. De fleste bedrifter trenger samarbeidspartnere og investorer, disse vil alltid spørre om å få se forretningsplanen din før de går videre med samarbeidet. Sist men ikke minst er forretningsplanen, og prosessen med å utarbeide forretningsplanen, nyttig for at du skal ta de rette valgene og ha en rettesnor å holde deg til når bedriften vokser frem.

I ditt Mamut-program har du en helt ny måte å skrive forretningsplan på. Mamut Forretningsplan gjør det lettere enn noen gang å skrive din egen profesjonelle forretningsplan. Her får du hjelp steg-for-steg til å bygge opp en grundig forretningsplan, også om du aldri har gjort dette før. Prosessen er delt opp i en veiviser der du konsentrer deg om et lite kapittel av gangen. Hvert kapittel har en egen instruksjonstekst og et eksempel, som gjøre det lettere for deg å skrive. Når alle stegene er fullført setter programmet forretningsplanen sammen til et profesjonelt Word- eller pdf-dokument som du presentere for omverdenen.

Mest populære