Forhandlerne er trumfkortet i spillet om SaaS-seieren

Nå begynner ideen om programvare levert som en nettjeneste, eller Software as a Service (SaaS), å sette seg i markedet. Det utvikles stadig nye løsninger, og både kunder og leverandører er i en overgangsfase.

Men dette betyr ikke at ALT vil endre seg. Profesjonelle bedrifter er fortsatt avhengig av sammenheng og helhet i funksjonalitet, og av løsninger som tar hensyn til hele forretningsdriften. SaaS-løsninger er ikke bare frittstående produkter med funksjonalitet som dekker én enkelt oppgave eller prosess. Akkurat som Windows-programmer spenner fra det enkle og selvbetjente til det avanserte og skreddersømtilpassede, vil de nettbaserte løsningene øke i kompleksitet og fleksibilitet hele tiden. Akkurat som tradisjonelle programmer må kunne snakke med andre programmer, må SaaS-løsningene også det. Dette krever at kundene har tilgang til rådgivere og konsulenter som har kompetanse innen både tradisjonell programvare og SaaS.

SaaS-leverandørenes partnere og forhandlere spiller en nøkkelrolle i den utviklingen som foregår nå. Jeg tror at deres kompetansenivå er enda mer avgjørende nå som kundene forventer å kunne velge fritt om de vil ha funksjonaliteten tilgjengelig som lokalt installerte programmer – eller som tjenester tilgjengelige over internett. Min påstand er at leverandører som vil lykkes med SaaS må satse på partnerne sine.

About

Erik Eskedal previously worked as Digital Communication Manager at Visma. Besides his interests in digital communication, Erik's specialities is B2B marketing and social media. He guest lectures at Norwegian Business school. Privately his biggest interest is photography and skiing.
Connect with Erik: