Forhandlerne er trumfkortet i spillet om SaaS-seieren

Av Erlend Sogn

Nå begynner ideen om programvare levert som en nettjeneste, eller Software as a Service (SaaS), å sette seg i markedet. Det utvikles stadig nye løsninger, og både kunder og leverandører er i en overgangsfase. 

Men dette betyr ikke at ALT vil endre seg. Profesjonelle bedrifter er fortsatt avhengig av sammenheng og helhet i funksjonalitet, og av løsninger som tar hensyn til hele forretningsdriften. SaaS-løsninger er ikke bare frittstående produkter med funksjonalitet som dekker én enkelt oppgave eller prosess. Akkurat som Windows-programmer spenner fra det enkle og selvbetjente til det avanserte og skreddersømtilpassede, vil de nettbaserte løsningene øke i kompleksitet og fleksibilitet hele tiden. Akkurat som tradisjonelle programmer må kunne snakke med andre programmer, må SaaS-løsningene også det. Dette krever at kundene har tilgang til rådgivere og konsulenter som har kompetanse innen både tradisjonell programvare og SaaS.

SaaS-leverandørenes partnere og forhandlere spiller en nøkkelrolle i den utviklingen som foregår nå. Jeg tror at deres kompetansenivå er enda mer avgjørende nå som kundene forventer å kunne velge fritt om de vil ha funksjonaliteten tilgjengelig som lokalt installerte programmer – eller som tjenester tilgjengelige over internett. Min påstand er at leverandører som vil lykkes med SaaS må satse på partnerne sine.

0