Diettsatser er enkelt å håndtere i reiseregningsprogram

Forenklinger på diettsatser 2015?

1. januar 2015 ble det innført en del endringer i særavtalen som gjør at beregningen av diett forenkles.  På andre områder er de ikke konsekvente og dermed blir de nye reglene på diettsatser vanskeligere å forholde seg til.

Forenkles ved endringer på diettsatser

  • Samme intervaller for beregning av diett på innenlands- og utenlandsreiser

Dette betyr at du ikke får diettpenger dersom du reiser under seks timer. På reiser mellom seks og tolv timer, er satsen kr 280 i Norge og 2/3 av aktuell sats i utlandet. På reiser over tolv timer er satsen kr 520 i Norge og full sats for det landet du reiser til.

Forenkles ikke ved endringer på diettsatser

  • Endring av satsene for måltidsfradrag på innenlandsreiser, men for utenlandsreiser er de uendret

Dette betyr at måltidsfradragene dermed ikke er samkjørte, men beregnes slik: I Norge trekkes det 20 % for frokost, 30 % for lunsj og 50 % for middag betalt av andre. For reiser i utlandet er prosentsatsene henholdsvis 10, 40 og 50 prosent.

Ved å benytte Vismas webbaserte reiseregningssystem, Visma.net Expense, vil denne beregningen gjøres automatisk slik at du slipper å kunne reglene for diettsatser. Visma tilbyr også lønnstjenester hvor tilgang på reiseregningssystemet er en del av tjenesten.

Info om visma.net expense og våre lønnstjenester

Anita Granli Bekkedal jobber som applikasjonsansvarlig innen lønn i Visma Services. Anita har en bred bakgrunn innen lønn og IT.
Kontakt Anita Granli: