Forenklinger på diettsatser 2015?

Diettsatser er enkelt å håndtere i reiseregningsprogram

1. januar 2015 ble det innført en del endringer i særavtalen som gjør at beregningen av diett forenkles.  På andre områder er de ikke konsekvente og dermed blir de nye reglene på diettsatser vanskeligere å forholde seg til.

Forenkles ved endringer på diettsatser

  • Samme intervaller for beregning av diett på innenlands- og utenlandsreiser

Dette betyr at du ikke får diettpenger dersom du reiser under seks timer. På reiser mellom seks og tolv timer, er satsen kr 280 i Norge og 2/3 av aktuell sats i utlandet. På reiser over tolv timer er satsen kr 520 i Norge og full sats for det landet du reiser til.

Forenkles ikke ved endringer på diettsatser

  • Endring av satsene for måltidsfradrag på innenlandsreiser, men for utenlandsreiser er de uendret

Dette betyr at måltidsfradragene dermed ikke er samkjørte, men beregnes slik: I Norge trekkes det 20 % for frokost, 30 % for lunsj og 50 % for middag betalt av andre. For reiser i utlandet er prosentsatsene henholdsvis 10, 40 og 50 prosent.

Ved å benytte Vismas webbaserte reiseregningssystem, Visma.net Expense, vil denne beregningen gjøres automatisk slik at du slipper å kunne reglene for diettsatser.

0