Gå til hovedsiden

3 fordeler med skybasert rapporteringsverktøy

Til tross for at skybaserte rapporteringsverktøy er både mer tilgjengelig og stadig mer populært, så er det kanskje den tradisjonelle lokale programvaren du er best kjent med? Kanskje har du også lite erfaring med skybasert databehandling?
Da er det en fordel å bli kjent med hvilke alternativer som finnes.

Fordeler med Skybasert rapporteringsverktøy
Fordeler med Skybasert rapporteringsverktøy

Hva er «Skyen»?

og hvordan flytter du rapporteringsverktøyet til skyen? Enkelt sagt, kan du oversette «skyen» til en online-tjeneste. Alt som tidligere har vært bevart på papir og dokumenter i permer er nå erstattet av webbaserte onlinetjenester som til en hver tid er oppdatert.

Se også: Hva bør du se etter i en rapporteringsløsning?

Så, la oss gå rett på fordelene ved skybaserte rapporteringsverktøy:

1. Rask implementering

Implementering av skybaserte rapporterings- og budsjetteringsløsninger er vanligvis rask, fordi du ikke er avhengig av å være lokalt til stede der programvaren er installert (on-premises software). Dermed er installasjon og vedlikehold av den skybaserte programvaren utelukkende leverandørens ansvar. Dette gjør med andre ord at det er mindre arbeid for ditt interne IT-team, når det kommer til selve teknologien bak et digitalisert verktøy.

2. Leverandørens ansvar

Løsningen kjører i tillegg på leverandørens server. Dette vil bidra til mindre belastning på din egen server. Rapporteringsverktøy som er driftet i skyen, tar også høyde for ytelsesbehov og imøtekommer de periodene når behovet er størst. Dette betyr at løsningen kun bruker den ytelsen det er behov for og vil justere seg automatisk.

3. Datasikkerhet

Da skybasert teknologi først kom på banen, var den innledende bekymringen sikkerhet. Dette har programvareleverandørene allerede adressert, og tilbyr dermed dagens sterkeste sikkerhetsbeskyttelse. Ved å lagre alle data i skyen, kan man til en hver tid overvåke, avdekke og reparere sårbarheter i systemet.

Book en prat med oss om OneStop Reporting her

Mest populære