Forbered deg på elektronisk skattekort

Til neste år får du ikke skattekort i posten. Elektronisk skattekort var prøveordning i 2013 og blir obligatorisk i 2014. Les hva dette betyr for deg som er arbeidstaker og for deg som er arbeidsgiver.

 

For deg som arbeidstaker

Skattekort på papir blir snart historie, og det er kanskje på tide. For deg som arbeidstaker betyr dette at du slipper å få skattekort i posten, som du må levere på arbeidsplassen.

I stedet for skattekort vil du motta en melding fra Skatteetaten med informasjon om skattekortet.

Meldingen inneholder informasjon om skattetrekket og på hvilket grunnlag dette er beregnet.

Informasjonsbrevene om skattekortene sendes ut 16. desember. Da kan også arbeidsgivere hente kortene elektronisk.

De som har registrert seg som e-bruker vil få informasjon om skattekortet tilsendt elektronisk i Altinn, og varsles med SMS og e-post når de er klare. De øvrige vil få denne informasjonen tilsendt i posten.

Det eneste du trenger å gjøre er å sjekke at grunnlaget for skatteberegningen er riktig.

Hvis opplysningene stemmer, trenger du ikke å foreta deg noe mer.

Hvis grunnlaget for skatteberegningen ikke stemmer for eksempel hvis det har vært store endringer i inntekt, lån eller formue, må du som tidligere endre skattekortet ditt. Skattekort kan enkelt endres på skatteetaten.no/skattekort.

 

 

For deg som arbeidsgiver/lønnsansvarlig

Hvordan du bestiller elektroniske skattekort vil variere etter hvilket lønnssystem du har:

 

Elektronisk skattekort del av større prosjekt

Mange har sikkert hørt om EDAG – myndighetenes nye storsatsning innen lønnsrapportering. EDAG står for Elektronisk Dialog med ArbeidsGiver – og skal være etablert fra 1. januar 2015. Det elektroniske skattekortet innføres imidlertid et år tidligere og blir dermed starten på EDAG.

Enkelt fortalt, går EDAG ut på at arbeidsgiver sender en komplett rapport med alle relevante lønnsdata til myndighetene hver måned (selvfølgelig via Altinn).

Med det utgår følgende oppgaver:

  • terminoppgave
  • AA-registeret
  • lønnsstatistikk til SSB
  • lønns- og trekkoppgaven
  • inntekts- og skatteopplysningsskjema

Disse oppgavene blir erstattet av en EDAG-oppgave.

About

Maia Håland jobbet med innholdsproduksjon på digitale flater i Visma Software.
Connect with Maia: