Gå til hovedsiden

Pass på at du ikke starter med for lav aksjekapital

Mange av de som skal etablere selskap starter med for lav aksjekapital. Da er faren stor for at selskapet går over ende før det kommer ordentlig i gang.

Pass på at du ikke starter med for lav aksjekapital
Pass på at du ikke starter med for lav aksjekapital

Krav til forsvarlig egenkapital og likviditet

Et aksjeselskap skal til enhver tid ha egenkapital og likviditet som er forsvarlig utfra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Dette er en skjønnsmessig vurdering, og vil variere veldig avhengig av type virksomhet og størrelse.

For noen virksomheter vil en aksjekapital på 30 000 kroner være mer enn nok, og likviditeten kan være veldig lav.

Dette gjelder imidlertid ikke de fleste aktive virksomheter, og hvis du starter med så lav aksjekapital, er du avhengig av:

 • Umiddelbar omsetning/inntjening, eller
 • At du har annen type kapital i bakhånd (for eksempel lån).

Selv om “inngangsbilletten” til aksjeselskap ble billigere da minimumskapitalen ble redusert til 30 000 kroner, er det nok mange som ikke tenker på at dette ikke alltid er nok. Hvis du starter med en egenkapital på et absolutt minimum, er faren stor for at selskapet går over ende før det kommer ordentlig i gang.

Endringer i aksjelovgivningen

De siste årene er det gjort flere endringer i aksjelovgivningen som skal gjøre det enklere å starte eller drive et aksjeselskap for mindre virksomheter. Selv om de fleste av disse endringene er små i seg selv, innebærer de samlet en betydelig forenkling for mange.

Blant endringene som er gjennomført i 2017 og 2018 er:

 • Justering av reglene om handleplikt for styret ved tap av egenkapital, ikke lenger en absolutt handleplikt ved tap av halvparten av egenkapital.
 • Plikt til å ta inn elektronisk adresse i aksjeeierboken.
 • Forenklet generalforsamlingsbehandling. Dette er særlig nyttig i selskaper med en eller få aksjonærer.
 • Åpnet for at styremedlemmer kan sitte på ubestemt tid, dersom dette fastsettes i vedtektene.
 • Åpnet for at morselskap kan fravelge revisjon dersom terskelverdiene ikke er oversteget for konsernet som en enhet.
 • Økte terskelverdier for revisjonsplikt:
  • Under MNOK 6 i driftsinntekter (økt fra MNOK 5)
  • Under MNOK 23 i balansesum (økt fra MNOK 20)
  • Ikke overstige 10 årsverk, uendret og fortsatt i loven.
 • Aksjonærene kan velge og fravelge revisjon, ikke lengre krav om fullmakt til styret.
 • Nystiftede selskaper har som hovedregel ikke revisjonsplikt så lenge terskelverdiene ikke er oversteget. Det er ikke lenger krav om aktivt fravalg.
 • Ikke lenger krav om revisorbekreftelse ved kapitalnedsettelser.
 • Ikke krav til åpningsbalanse ved stiftelse, omdanning, fusjon eller fisjon.

Mange av endringene har kommet i kjølvannet av den voldsomme veksten av uegentlige NUFer på 2000-tallet, dvs. utenlandske selskaper som startes av nordmenn bosatt i Norge og som utelukkende har virksomhet i Norge.
Med de endringene som er har blitt gjennomført de senere årene er det vanskelig å forestille seg tilfeller der det lønner seg å starte norsk virksomhet gjennom et utenlandsk foretak.

Flere forenklinger i vente?

Det er kommet forslag om flere endringer i aksjeloven de siste årene, blant annet at minste lovlige aksjekapital skal bli 1 krone. Det er uklart hvilke endringer som vil komme fremover, men det virker å være politisk vilje til å gjøre det enklere både å starte og drifte aksjeselskaper.

Ønsker du å lære mer om feks. fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv? Les vår gratis guide «Bokføring for nybegynnere».

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

Skrevet av Advokat Alf Bakke-Løyning – Skatt – Advokatfirmaet Magnus Legal AS

Mest populære