Gå til hovedsiden

Er overførte feriepenger trekkpliktig?

Når arbeidstakere ikke har avviklet all ferien i 2022, oppstår det spørsmål knyttet til trekkgrunnlaget for feriepenger som er overført og utbetales i 2023. Bli kjent med regelverket her.

Er feriepenger trekkpliktig?
Er feriepenger trekkpliktig?

Er feriepenger trekkpliktig?

Hovedvilkåret for at feriepenger kan utbetales trekkfritt, er at de utbetales i ferieåret. Når ferie ikke avvikles i ferieåret og ferie og feriepenger overføres til neste ferieår, vil feriepengene derfor være trekkpliktige når de utbetales. 

Når utbetales feriepenger?

Feriepenger skal utbetales siste lønningsdag før ferien skal avvikles. Deles feriene, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Hvis du har fem uker ferie og 25.000 kroner i feriepenger, og skal avvikle tre uker ferie i juli og to uker i oktober, skal det utbetales 15.000 kroner i feriepenger i juli og 10.000 kroner i oktober. 

Vil du oppdateres om nye regler, satser, tolkninger og oppdateringer innen lønn-, skatt, arbeids- og trygderett?

Sjekk ut Regelpodden her

Antall feriedager per år

Mange arbeidstakere i Norge har fem uker ferie. Det er ferielovens 4 uker + 1 dag og i tillegg 4 dager som da er avtalefestet, enten i tariffavtale eller bedriftsintern avtale. Ansatte over 60 år har i tillegg én ferieuke ekstra.

Les også: Senioruken og alt om ferie etter fylte 60 år.

Overføring av ferie

Ferieloven gir adgang til å overføre inntil to uker ferie basert på skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette gjelder ferielovens dager, og inkluderer også den ekstra uken ferie som ansatte over 60 år har. I tillegg kan de avtalefestede dagene avtales overført til neste ferieår. Det er fordi disse fire dagene ikke reguleres av ferieloven.

Ferie som ikke er avviklet ved ferieårets slutt på grunn av hel arbeidsuførhet, skal overføres til neste ferieår.

Les også: Sykdom i ferien – hvilke regler gjelder?

Få nyhetsbrevet Regelnytt rett i innboksen, annenhver uke!

Mest populære