Gå til hovedsiden

Feriepenger av dagpenger

Det har vært mye usikkerhet knyttet til dagpengemottakeres rett på feriepenger i forbindelse med covid-19-pandemien. Regjeringen har nå kommet med en proposisjon der de foreslår hvordan dette skal gjennomføres.

Midlertidige regler som foreslås innført

I proposisjonen foreslås det at en midlertidig ordning i 2021 utformes som følger:

  • Utbetalingen beregnes med 10,2 prosent av utbetalte dagpenger i beregningsperioden.
  • Beregningsperioden for utbetaling i 2021 settes til april-desember 2020.
  • Utbetalingen gis til dem som har mottatt dagpenger minst 8 uker i beregningsperioden.
  • Maksimalt beløp settes til 25 000 kroner. – Utbetaling gis ikke til dem som per 7. juni 2021 har rett til fire uker ferie med dagpenger.

Les guiden: Alt du trenger å vite om ferie og feriepenger

Den midlertidige ordningen knyttes til coronasituasjonen, beregningsperioden i 2020 er derfor foreslått begrenset til perioden april-desember 2020.

Dagens ordning med rett til ferie med dagpenger fastholdes

Dagens ordning med rett til ferie med dagpenger, fastholdes. Det betyr at de som per 7. juni har rett til fire uker ferie med dagpenger, skal motta dagpenger i ferien og holdes utenfor den midlertidige feriepengeordningen.

Hvor skal dette reguleres?

Den midlertidige ordningen foreslås nærmere regulert gjennom endring av midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien. Vi kommer tilbake med mer informasjon når eventuelle endringer blir vedtatt.

Feriepenger i 2022?

Regjeringen vil komme tilbake i statsbudsjettet for 2022 med oppfølging av regler som gjelder eventuelt utbetaling i 2022.

Du kan lese mer om de foreslåtte endringene på nettsidene til regjeringen.

Les guiden: Alt du trenger å vite om ferie og feriepenger

Mest populære