Gå til hovedsiden

Fem byggeklosser alle digitale bedrifter må ha

Det er forskjell på å være digitalisert og faktisk å være et digitalt selskap. Kun de nyeste start-upene er så heldige at de er født digitale, og slipper fullstendige snuoperasjoner. Resten av bedriftsnorge er nødt til å transformere for å overleve.

Direktør for utvikling: Jarle Roti i Visma
Direktør for utvikling: Jarle Roti i Visma

– Hele tiden blir vi bombardert med nye teknologier. Det er alt fra kunstig intelligens, blockchain, biometri, robotikk og kvanteprosessering. Men hvor ble det av verdien i alt mylderet?, spør R&D-direktør Jarle Roti i Visma Software.

Alle har data nå – spørsmålet er hvordan du bruker den

For noen år siden kretset samtalen rundt hvordan bedrifter best kunne skaffe seg data. I dag har alle tilgang på data – så lenge du er betalingsvillig. Færre og færre oppbevarer dataen sin lokalt, men lar heller store skyleverandører lagre data, samt kjøre programmene sine. Trenger du mer plass eller ressurser, trykker du bare på en knapp for å oppgradere. I praksis er det uendelig med ressurser.

– Når big data er allemannseie, er det de bedriftene som klarer å bruke den effektivt og smart i produktene sine, som får konkurransefortrinn, forklarer Roti, og legger til:

– I tillegg er prisen på ytelse så billig, i forhold til hva det har vært. Begrensningene ligger ikke lenger på økonomiske ressurser. Nå står kampen om å ta i bruk riktig teknologi til rett tid, i produktene dine, for gi nye verditilbud til kundene.

Når big data er allemannseie, er det de bedriftene som klarer å bruke den effektivt og smart i produktene sine, som får konkurransefortrinn

Ta testen: Hvor digitalisert er bedriften din?

Hva betyr det egentlig å være et digitalisert selskap?

Å være et digitalisert selskap handler om å ha og operere plattformer og verktøy som gjør at du kan jobbe så effektivt og fleksibelt som mulig.

– Norske bedrifter ble ikke digitalisert selskaper over natten bare fordi covid-19 kom, og vi ble tvunget til å jobbe hjemmefra. Det som imidlertid viser hvor digitalisert bedriften er, er i hvilken grad dere faktisk klarer å endre måten dere opererer og kommuniserer på.

I motsetning til å være digitalisert, så kjennetegnes digitale selskap av at de utvikler produkter og tjenester i henhold til de muligheter ny teknologi gir, ifølge Roti. Det legger til rette for at de kan gi nye og bedre verditilbud til kundene dine.

Fem byggeklosser for å designe et digitalt selskap 

R&D-direktør Jarle Roti mener at det er fem byggeklosser alle bedrifter må ha om de skal være med i kampen om kundene.

1. Infrastrukturen er det viktigste

Det første er å ha systemer, prosesser og data som er sammenhengende, standardiserte og integrerte. De skal støtte opp om kjernevirksomheten din, der ERP-systemer er selve motoren.

– Dette er den første byggeklossen som krever oppmerksomheten din, og det er viktig at deler av denne er tidlig på plass. Målet er å gå vekk fra dagens business-siloer, med alle bisarre og udokumenterte sammenkoblinger som har fått utvikle seg over tid. Kanskje er dere til og med avhengig av hverdagshelter som faktisk flytter data mellom del-systemene.

Målet er å bygge en enhetlig infrastruktur i bedriften, som støtter businessprosessene på en dokumentert og entydig måte.

– Infrastrukturen din består av data, som igjen skal interagere direkte med data fra andre digitale produkter og tjenester,  for eksempel data om kunder, produkter, leverandører og lisenser. Dette er et helt avgjørende grunnlag for å kunne levere produkter og tjenester agilt, og som samspiller med dataene i infrastrukturen din.

Målet er å gå vekk fra dagens business-siloer, med alle bisarre og udokumenterte sammenkoblinger som har fått utvikle seg over tid.

2. Delt kundeinnsikt

Hva er kundene villige til å betale for? Og hva har de behov for? Bedrifter bør jobbe aktivt mot en selskapskultur der de ansatte skaffer og deler kunnskap om kravene til kundene.

– Samtidig er det viktig å analysere informasjonen om kundenes bruk av produktene, som kommer fra produktene selv. Det er mye inapp-teknologi som er tilgjengelig for å hente ut informasjon om bruksmønstre for eksempel.

Når bedriften sammenstiller alt dette, gjelder å finne ut av hva slags teknologi dere trenger for å kunne levere på kundenes krav.

– Skjæringspunktet mellom kunders krav og tilgjengelig teknologi, det er det unike verditilbudet kunden din er villig til å betale for.

Skjæringspunktet mellom kunders krav og tilgjengelig teknologi, det er det unike verditilbudet kunden din er villig til å betale for.

3. Digital plattform

Bedrifter bør også kvitte seg med gamle systemer som hindrer dem i å kunne levere relevante produkter – som kundene faktisk vil ha. I dag leverer mange bedrifter fortsatt gamle, store monolittiske applikasjoner til kundene sine.

– Disse er vanskelige å forandre, og bygge ut, for å gi nye verditilbud til kundene dine. Da må du tenke annerledes. Det er helt nødvendig å utvikle en digital plattform som består av komponenter, moduler og byggeklosser. Plattformen brukes for å bygge, vedlikeholde og videreutvikle nye produkter og tjenester som møter markedets krav.

4. Rammeverk for ansvar

Fjerde bud fra Roti er å fjerne organisatoriske strukturer, fordi de hindrer de ansatte i å jobbe smidig og fleksibelt.

– Det blir feil at strategiske ledere alltid skal avgjøre business- og fagspørsmål, hvis ikke de har kunnskap eller forutsetning for å ta disse beslutningene. De som bør ha beslutningsmakt, er nettopp de som har ansvar for produktene, modulene og komponentene.

Han oppfordrer bedriftsledere til å legge til rette for autonome team som selv er ansvarlig for å analysere kundenes krav, leveransen av produkter og stadige nye verditilbud.

– Vi trenger fortsatt ledere i strukturene, men de bør mer og mer innta rollen som coach og tilretteleggere for teamene innenfor dette rammeverket.

Det blir feil at strategiske ledere alltid skal avgjøre business- og fagspørsmål, hvis ikke de har kunnskap eller forutsetning for å ta disse beslutningene.

5. Ekstern utvikler-plattform

API, tre bokstaver som gir tre tusen muligheter. Å skape en kundeopplevelse som for mange virker så enkel og effektiv, krever masse avansert teknologi. Roti forklarer at integrasjoner gjennom API er helt avgjørende for å skape gode økosystemer rundt produktene.

– På den måten kan partnere og tredjepartsleverandører lage tilleggsprodukter, eller bransjeløsninger, basert på grunnproduktene dine. Dette gir nye og gode brukeropplevelser for kundene. Samtidig gir det partnerne dine muligheter til å bygge egne og nye forretningsmodeller i samme økosystem.

Les også: API er hemmeligheten bak en nettbutikk på skinner

Har du et analogt selskap som jobber digitalisert, eller et digitalt selskap?

Hvilket samfunn venter når vaksinen er på plass? De bedriftene som griper nye muligheter – som utvikler fremtidsrettede strategier og raskt klarer å respondere på samfunnsmessige endringer med tekniske løsninger – står best rustet i kampen om kundene. Eksemplene er mange. Er du det neste?

Ta testen: Hvor digitalisert er selskapet ditt?

Mest populære