Gå til hovedsiden

Hvordan øke faktureringsgraden?

Alle bedrifter som selger tjenester og jobber prosjektbasert, vet at det er timer som gjelder. Du vil bruke minst mulig tid på administrasjon, og samtidig få fakturert flest mulig timer.

Faktureringsgrad, hvordan øke den?
Faktureringsgrad, hvordan øke den?

Rask og grei timeregistrering

Det viktigste er at det er enkelt å registrere timene sine. Mange har en kombinasjon av fastpris og timepris, i tillegg til mange ulike prosjekter. Da er det for eksempel en fordel å kunne “kopiere dager” og ikke minst kunne timeføre fra hvor som helst.

Ved kontinuerlig «overvåking» av timeføring og ressurstildeling, får ledere og ansatte en innsikt i prosjektenes omfang og utvikling. Når dere vet hvor mye ressurser dere bruker og har tilgjengelig, kan det være med på å øke faktureringen.

Les også: Hva er hemmeligheten bak vellykkede prosjekter?

Papir og servere hemmer produktivitet

Det er naturlig å sette spørsmålstegn ved at enkelte bransjer fremdeles bruker papir til å føre timer, med alt dette medfører av ekstraarbeid og unødvendig tidsbruk. Andre bransjer velger seg tunge systemer på servere som kun er tilgjengelige på arbeidsplassen, der de ansatte må legge inn notater skrevet på forhånd i Excel eller Word. Uansett metode blir dette dobbel jobb.

Tenker du at det hadde vært lettere bare å sløyfe hele timeføringen? Alle bedrifter plikter i henhold til Arbeidsmiljøloven til å ha oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker har jobbet. Da er det like så greit at timeføringen registreres digitalt. Digitale verktøy er et godt utgangspunkt for å kunne kontrollere og planlegge de ansattes arbeidstid i henhold til lovpålagte krav.

Jeg ser ledere som er altfor lite engasjert i sine egne systemer, sier daglig leder Jens Petter Reinertsen i IKT-selskapet Skarpe. Les kundehistorien.

Bedre likviditet med timeføring på farten?

Med en app for timeregistrering på telefonen, ligger alt til rette for å få jobben gjort fort. Alt foregår på nett! Det betyr at arbeidsgiver slipper både installering og oppgradering av maskiner og servere – samtidig som de ansatte kan føre timer på farten.

Selgere og konsulenter kan føre timer på farten, mens håndverkere og byggebransjen kan gjøre det innimellom oppdrag. Fakturagrunnlaget blir dermed tidligere ferdig, og faktureringen mer presis. Dermed oppnår bedriften raskere betaling og bedre likviditet som effekt.

Ikke gunstig med for høy faktureringsgrad

Å jobbe mot en faktureringsgrad på 100 prosent er ikke sunt. I første omgang er det ikke hensiktsmessig for de ansatte; de kan ikke kjøres så hardt over lengre tid. I så fall må du belage deg på konsekvenser som høyere sykefravær, sterkere misnøye og svakere resultater.

En noe lavere faktureringsgrad er en strategi som gir de ansatte pusterom og fleksibilitet. Da får dere også tid til administrasjon og kompetansebygging, sånn som videreutdanning, kurs og sertifiseringer.

Klar, ferdig, gå og les denne guiden!

Vi har en stor guide, skrevet med daglig ledere og prosjektledere i tankene. Her kan du blant annet lese om hvordan riktig prosjektstyring kan bidra til at bedriften kutter kostnader og øker inntekter, og de viktigste fellesnevnere i et prosjekt som både sikrer kostnadskutt og videre vekst.

Ja, takk, jeg vil ha guiden om smart prosjektstyring!

Mest populære