Gå til hovedsiden

Faktureringsgrad – Hvordan øke faktureringsgraden?

Alle som selger tjenester ønsker å bruke minst mulig tid på admin – og få fakturert flest mulig timer. Men hvordan? Her er noen forutsetninger.

Tips til timeførende bedrifter
Tips til timeførende bedrifter

Rask timeregistrering

Det finnes ingen magisk formel på hvordan du skal øke faktureringsgraden. Du kan imidlertid finne smarte måter å strukturere organisasjonen. Det viktigste er at det er lavterskel å registrere timer. Mange har en kombinasjon av fastpris og timepris, i tillegg til mange ulike prosjekter. Da er det for eksempel en fordel å kunne «kopiere dager» og ikke minst kunne timeføre fra hvor som helst.

Å registrere timer på app eller enkelt i desktop gjør at timene gjerne kommer inn raskere. Det kan bety at fakturagrunnlaget blir ferdig tidligere og faktureringen mer presis. Effekten av dette? Raskere betaling og bedre likviditet.

Ved å hele tiden «overvåke» timeføring og ressurstildeling er det dessuten lettere å få innsikt i hva som fungerer og ikke i prosjektene. Se utvikling, omfang og hvilke ressurser dere har tilgjengelig – dette kan også ha en positiv innvirkning på faktureringen.

Les også: 7 bevis på at god prosjektstyring gir gevinster

Heldigitale systemer

Alle bedrifter plikter i henhold til Arbeidsmiljøloven til å ha oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker har jobbet. Da er det like så greit at timeføringen registreres digitalt. Digitale verktøy er et godt utgangspunkt for å kunne kontrollere og planlegge de ansattes arbeidstid i henhold til lovpålagte krav.

En av de vanligste tilbakemeldingene vi får fra prosjektledere og økonomi, er at de sliter med å få oversikt over alle timene til fakturering. Enkelte bransjer bruker fortsatt papir til å føre timer, med alt dette medfører av ekstraarbeid og og unødvendig tidsbruk. Andre bransjer velger seg tunge systemer på servere som kun er tilgjengelige på arbeidsplassen, der de ansatte må legge inn notatene sine i Excel eller Word. Uansett metode blir dette dobbel jobb.

Som leder er du pålagt å fakturere ut reisetiden og andre avbrekk i hverdagen til kunden. Mange synes prosessen er såpass tungvint at de ikke tar seg bryet, ettersom de må forholde seg til forskjellige systemer for å hente ut informasjon og få innsikt i hvordan de ligger an. Fordelene ved å ha all informasjon tilgjengelig på ett og samme sted skaper en mer effektiv hverdag.

Jeg ser ledere som er altfor lite engasjert i sine egne systemer, sier daglig leder Jens Petter Reinertsen i IKT-selskapet Skarpe. Les kundehistorien.

Ikke bra med for høy faktureringsgrad

Å jobbe mot en faktureringsgrad på 90–100 prosent er ikke sunt. I første omgang er det ikke hensiktsmessig for de ansatte. Derimot er det mulig å øke faktureringsgraden med 7 %, uten ekstra ressurser, om man strukturerer organisasjonen smartere.

En noe lavere faktureringsgrad er en strategi som gir de ansatte pusterom og fleksibilitet. Da får dere også tid til administrasjon og kompetansebygging, sånn som videreutdanning, kurs og sertifiseringer.

Hvilke gevinster gir et godt prosjektstyringsverktøy?

Avisene skriver ofte om systemleverandører som slår seg sammen. Det kan være lett å tro at det har blitt færre leverandører, men sannheten er at det aldri har vært så mange forskjellige leverandører som det er nå.

Det finnes et uendelig utvalg av skreddersydde bransjeløsninger som er skapt for å hjelpe nettopp din bransje. Utfordringen er bare at disse sjeldent er integrert med ditt økonomisystem, og at de ikke har mulighet for utfakturering. Dette fører til at man igjen må forholde seg til flere systemer som ikke snakker sammen.

Bedrifter som selger tjenester har mye å tjene på at alle bruker et godt, felles verktøy for prosjektstyring. I denne guiden får du syv bevis på at et slikt verktøy kan bidra til å øke likviditeten til bedriften.

Les guiden: 7 måter god prosjektstyring kan gi økte inntekter

Mest populære