Gå til hovedsiden

Få svar fra Skatteetaten

Skatteetaten har generelt plikt til å veilede deg som skattyter, men denne ordningen er supplement. Derfor koster den også noen kroner Dette koster det å få veiledning av Skatteetaten Prisen på en bindende forhåndsuttalelse tar utgangspunkt i rettsgebyret, som i 2014 er på 860 kroner. I 2014 er prisene som følger: Et halvt rettsgebyr (430 […]

Skatteetaten har generelt plikt til å veilede deg som skattyter, men denne ordningen er supplement. Derfor koster den også noen kroner

Dette koster det å få veiledning av Skatteetaten

Prisen på en bindende forhåndsuttalelse tar utgangspunkt i rettsgebyret, som i 2014 er på 860 kroner. I 2014 er prisene som følger:

 • Et halvt rettsgebyr (430 kr) for spørsmål som gjelder lønnstakere, pensjonister og deres bo. Det samme gjelder for næringsdrivende når anmodningen ikke vedrører virksomheten, men handler om private forhold.
 • For andre fysiske personer enn nevnt ovenfor, og for deres bo, for enkeltpersonforetak og for ikke-regnskapspliktig juridisk person: To ganger rettsgebyret (1720 kr).
 • for små foretak etter regnskapsloven: Åtte ganger rettsgebyret (6880 kr)
 • øvrige foretak: Femten ganger rettsgebyret (12900 kr)

NB! rettsgebyret endres ikke hvert år. I 2014 er det samme sats som det var i 2013.

Du kan bare be om uttalelse om:

 • Egne skatte- eller avgiftsforhold.
 • Norsk skatte- og avgiftslovgivning inkludert Svalbard.
 • Framtidige rettsspørsmål i forbindelse med en konkret disposisjon som ennå ikke er satt i verk.

Krav som stilles til små foretak

For ordens skyld: Små foretak etter regnskapsloven må som hovedregel oppfylle minst to av disse tre kravene:

 • Salgsinntekter mindre enn 70 millioner kroner per år.
 • Balansesum mindre enn 35 millioner kroner.
 • Færre enn 50 ansatte målt i gjennomsnittlig antall årsverk i regnskapsåret.

Slik får du veiledning av Skatteetaten

Spørsmålet skal være skriftlig og være atskilt fra andre henvendelser fra deg.

Anmodningen skal inneholde:

 • Navn, adresse og organisasjonsnummer/personnummer for den saken gjelder.
 • En beskrivelse av den planlagte, fremtidige disposisjonen med angivelse av sannsynlig tidspunkt for gjennomføring, samt relevant faktum.
 • En redegjørelse for de rettsspørsmål anmodningen reiser, herunder hvilken konklusjon den skattepliktige anser som riktig.
 • En klar redegjørelse for spørsmålets betydning for den som vil kunne påberope seg uttalelsen som bindende.
 • En redegjørelse for utenlandske rettsregler dersom disse er av betydning for rettsforholdet.

Kilde: Skatteetaten

Snakk med skattekontoret i din kommune for nærmere informasjon, blant annet om betaling av gebyr.

Forhåndsuttalelser fra Skattedirektoratet som kan anonymiseres, blir normalt lagt ut på egne sider på Skatteetaten.no.

 

 

Mest populære