Få kontroll på dine kundedata

Datakvalitet er en velkjent utfordring i CRM. Hvis du googler på CRM og datakvalitet får du opp en rekke artikler om temaet. Se for eksempel denne artikkelen hos den svenske nettsiden Omikron. Den referer til blant annet følgende sitater:

“If there is no standard of quality for data, a CRM system becomes useless”

“Dirty Data can jeopardize your CRM”

“Without clean data, there is no CRM. Poor data quality can lead to serious business problems”.

Visma tar dette problemet på alvor og bruker derfor oppdatert data fra databasen til Visma Bizweb integrert inn i Visma CRM og Vismas ERP systemer. Visma Bizwebs database inneholder alle norske organisasjoner og dataene blir daglig oppdatert og kvalitetssikret av Dun & Bradstreet.

Bizweb integrert i Visma CRM sikrer rask og korrekt registrering. Du søker opp selskapet, velger riktig selskap og dataene blir overført fra Bizweb og rett inn i din forbindelsesdatabase.  Tenk deg bare den fordelen at du får organisasjonsnummer og navnet riktig skrevet på alle dine forbindelser! Dette betyr slutten på nye dubletter i din database. I tillegg får du med selskapets adresse, telefonnummer, webside, antall ansatte, omsetning og resultat fra siste regnskap, daglig leder og andre offisielle roller.

Integrasjonen hjelper deg også med å holde dataene oppdatert og varsler deg om endringer på dine forbindelser.

Visma integrerer nå også data fra Bizweb inn i sine ERP-systemer:

  • Visma Scenario, versjon 4.9 (juli 09)
  • Visma Global, versjon 7.45 (november 09)
  • Visma Business, versjon 5.25 (desember 09)

Ta kontakt med din Vismaforhandler for å teste løsningene. Du kan teste webløsningen til Visma Bizweb her.

Product Manager
Connect with Svein: