Skip to main content

Dårlig likviditet i bedriften? Få betalt med en gang med fakturasalg

Et effektivt og raskt alternativ for å få bedre likviditet kan være å selge fakturaene dine til en bank, et factoring- eller finansieringsselskap. Du får inn pengene med en gang, og du slipper å bruke tid på å få inn betalingene selv. Her er noen tips til deg som vurderer fakturasalg.

Dårlig likviditet i bedriften? Få betalt med en gang med fakturasalg
Dårlig likviditet i bedriften? Få betalt med en gang med fakturasalg

Et effektivt og raskt alternativ for å få bedre likviditet kan være å selge fakturaene dine til en bank, et factoring- eller finansieringsselskap. Du får inn pengene med en gang, og du slipper å bruke tid på å få inn betalingene selv. Her er noen tips til deg som vurderer fakturasalg.

Hva er fakturasalg?

Er ikke fakturasalg det samme som factoring? Nei, det er et par vesentlige forskjeller.

Med factoring blir alle dine faktura fulgt opp, som en fast avtale. Du får hoveddelen av pengene på konto med en gang, og resterende når kunden din betaler. Factoring er et lån.

Fakturasalg, derimot, er nettopp det navnet tilsier – et salg. Du selger fakturaen din og mottar det fakturerte beløpet, minus en avgift, omgående. Og beløpet bokføres automatisk i regnskapet ditt.
Med andre ord: betaler ikke kunden får du uansett betalt, så lenge du har levert varen eller tjenesten.

Fakturasalg er uforpliktende, begge veier. Du velger selv hvilke faktura du ønsker å selge, og banken eller finansieringsselskapet tar stilling til hvilke de vil kjøpe. Når du fakturerer får du se hvor mye du kan få betalt med én gang, og så velger du om du vil fakturere selv eller selge den.

Fakturasalg har blitt en populær løsning for å få inn pengene dine kjapt og dermed bedre likviditeten.

Hvordan fungerer fakturasalg?

Å selge fakturaer gir deg en rekke fordeler, som at du får raskere betalt og slipper å bruke tid på å følge opp betalinger. Men det er viktig at du gjør deg kjent med hvilke vilkår du selger fakturaene dine på. Fakturasalg innebærer som sagt at en ubetalt faktura selges til en tredjepart. Når denne parten kjøper fakturaen trekker de en avgift for tjenesten og utbetaler resterende fakturabeløp umiddelbart.

Men vær oppmerksom på at enkelte tilbydere av denne tjenesten benytter seg av såkalt regressrett. Fakturakjøp deles nemlig opp i to typer: fakturakjøp med regress, og fakturakjøp uten regress.

Hva er forskjellen på fakturakjøp med og uten regress?

Om en tredjepart tilbyr å kjøpe faktura uten regress betyr det at du overlater hele kredittrisikoen til kjøperen, inkludert alt av purre- og inkasso avgifter for ubetalte fakturaer. Fakturakjøp uten regress tilbys som oftest bare til foretak som har kunder med god betalingsevne, og har gjerne litt høyere avgift per faktura enn fakturakjøp med regress. Dette fordi du slipper all risiko.

Fakturakjøp med regress innebærer at du må kjøpe tilbake fakturaen om den fortsatt står som ubetalt etter et visst antall dager. Altså har tredjepart som kjøper regressrett. Ulempen er da at du kan få uforutsette utgifter frem i tid, om du plutselig må kjøpe tilbake en forfalt faktura.

Med andre ord tar kjøper aldri over kredittrisikoen om de kjøper faktura med regress. Og det er jo kanskje nettopp å slippe å tenke på risikoen som er en av de største fordelene dine med fakturasalg.

Kan alle foretak benytte seg av fakturasalg?

Nei, ikke alle. Kjøper ser på ulike kriterier, og gjør en helhetlig vurdering basert på en rekke faktorer. En avgjørende faktor er blant annet dine kunders betalingsevne og -historikk. Kjøper ønsker alltid å forsikre seg om at de ikke tar unødvendig risiko.

Med Visma Fakturasalg vil alle norskregistrerte selskaper av typen AS, ENK eller DA registrert i Brønnøysundregisteret som oppfyller noen minimumskriterier for kredittrisiko kunne benytte løsningen. Det er kun fakturaer til norske bedrifter i norske kroner, over kr 200,- som kan selges. Om du får mulighet til å selge den enkelte fakturaen, og prisen for denne, vil påvirkes av beløp, tid til forfall og kredittrisikoen hos fakturamottaker.

Hva koster det å selge en faktura?

Å selge fakturaene gratis hadde jo vært litt for godt til å være sant. Og det er ganske store prisforskjeller på markedet. Utover aktørenes individuelle prissetting, påvirker også faktorer som volum og kredittrisiko kostnaden. I tillegg vil prisen også variere avhengig av om fakturakjøpet gjøres med eller uten regress. Å selge faktura uten regress er generelt dyrere.
Enkelte aktører opererer også med ekstra avgifter utover dette, som fakturaavgift og portoavgifter.
Så vi anbefaler deg derfor å sammenligne kostnader hos de ulike tilbyderne før du bestemmer deg for hvem du vil selge fakturaene til.

Er den billigste løsningen alltid den beste?

Selv når man velger å selge faktura uten regress er det ting du bør tenke på. Når du selger en faktura uten regress selger du på en måte også kravprosessen og kontakten med kunden. Hvilke rutiner har fakturakjøper på videre oppfølging av kunde og betaling? Selger du fakturaen til en useriøs aktør kan du risikere at kunden din får en dårlig opplevelse. Sørg derfor for å inngå avtale med en seriøs aktør du kan stole på at har sunne verdier når det kommer til kundebehandling og håndtering av krav.

Er det best å belåne fakturaer eller selge fakturaer?

Felles for fakturasalg og belåning av fakturaer (factoring, som nevnt tidligere i denne artikkelen) er at dine kundefakturaer er grunnlaget for finansieringen. Ved fakturasalg uten regress selger du ikke bare kredittrisikoen, men også håndteringen, retten til å bestemme og retten til eventuelle purre- og inkassogebyrer dersom faktura betales for sent. Informasjon om kjøper av fakturaen og kjøpers betalingsinformasjon vil stå på fakturaen og kjøper er videre ansvarlig for kundekontakten rundt betalingen.

Om du synes det er viktig å håndtere kunderelasjonen rundt hele fakturaprosessen selv og er villig til å ta kredittrisikoen, kan belåning av faktura være et alternativ. Ved å belåne fakturaene i stedet for å selge de, står fakturaene som sikkerhet for lånet samtidig som du fortsatt eier hele fakturaprosessen og kunderelasjonen.

Men mange synes at fordelene med fakturasalg er flere enn ulempene. Du slipper kredittrisikoen (fakturakjøp uten regress), og lar banken eller finansieringsselskapet ta seg av hele faktureringsprosessen, inklusive inkasso.

Gjør en vurdering på hvorfor du vil selge fakturaer

Du bør først og fremst se på salg av faktura som en måte å spare tid og øke likviditeten i foretaket ditt. Men om du ofte har problemer med å få inn utestående burde du gå grundigere inn i økonomien din og se på hvorfor. For mange mindre foretak kan det holde med å planlegge bedre i virksomheten og forbedre faktureringsrutinene sine. Et annet tips er å alltid gjøre en kredittsjekk på nye kunder.

Om du stadig har problemer med kunder som ikke betaler, kan det dessuten være vanskelig å få solgt fakturaene dine, spesielt uten regress. For å få bukt med dårlige betalere kan det være verdt å prøve inkassotjenesten Visma AutoCollect.

Salg av fakturaer med Visma Fakturasalg

Som kunde hos oss kan du snart selge fakturaene dine direkte i regnskapsprogrammet. Ved å aktivere tjenesten Visma Fakturasalg inne i Visma eAccounting, effektiviserer du faktureringen din på flere måter. Det koster ingenting å aktivere eller ha tilgang til tjenesten, du får alltid vite prisen på forhånd, og du velger alltid selv hvilke faktura du ønsker å selge. Og det beste av alt – du får pengene på konto senest neste arbeidsdag.

Behov for bedre likviditet? Visma Fakturasalg hjelper deg på veien!

Vil du få betalt med én gang med Visma Fakturasalg? Les mer her.

Most popular