Føre regnskapet selv?

Men rådgivningssenteret Altinn understreker: – Få uansett starthjelp hos en autorisert regnskapsfører eller revisor med å sette opp kontoplan og legge opp gode rutiner. TIPS! For næringsdrivende/enkeltpersonforetak er det et poeng at Næringsoppgave 1 for næringsdrivende med begrenset regnskapsplikt er godkjent som et fullstendig årsregnskap. Det er lurt å bruke næringsoppgavens kontonumre fra starten av. […]

Men rådgivningssenteret Altinn understreker: – Få uansett starthjelp hos en autorisert regnskapsfører eller revisor med å sette opp kontoplan og legge opp gode rutiner.

TIPS! For næringsdrivende/enkeltpersonforetak er det et poeng at Næringsoppgave 1 for næringsdrivende med begrenset regnskapsplikt er godkjent som et fullstendig årsregnskap. Det er lurt å bruke næringsoppgavens kontonumre fra starten av.


Når bedriften blir større

Når bedriften blir større, får ansatte, eller ekspanderer på andre måter, bør du vurdere å sette bort regnskapet eller ansette folk til å gjøre det for deg.

For mange vil det ikke være uoverkommelig å ta regnskapet selv.

– Med opplæring, interesse og et godt regnskapsprogram kan du klare de fleste vanlige oppgaver, og så spørre eksperter når du er i tvil. Likevel bør du som en tommelfingerregel bruke tida på det du behersker best, og kjøpe de andre tjenestene fra pålitelig fagfolk. Dette gjelder også regnskap, ifølge Altinn.


«Mer forståelse for bedriftens økonomiske situasjon»

Bladet PC World – som jevnlig tester regnskapsprogrammer – vurderer spørsmålet om du bør føre regnskapet selv på denne måten:

Mange småbedrifter og enkeltpersonforetak foretrekker å overlate regnskapet til en profesjonell regnskapsfører, men dette betyr også ekstra utgifter. Fører du regnskapet selv, sparer du ikke bare penger, men du får mer forståelse for bedriftens økonomiske situasjon. Det er selvfølgelig naturlig at en som ikke har regnskap som sitt daglige yrke, har mindre kunnskaper om regnskap enn en profesjonell regnskapsfører. Det er imidlertid fullt mulig å lære seg det som trengs, og skulle man stå fast er det mulig å leie inn litt konsulenthjelp fra revisor eller et regnskapsbyrå.


Faglig hjelp anbefales

Faglig hjelp fra en autorisert regnskapsfører eller en revisor anbefales, særlig ved første årsoppgjør, eventuelt hvis det er snakk om store endringer i næringen, eller hvis du føler deg usikker på om du gjør alt riktig.

Feil i regnskapet til din ugunst kan føre til at du betaler mer skatt enn du skal. Feil til din gunst kan medføre at du ilegges tilleggsskatt i tillegg til ordinær skatt, samt morarenter på toppen, hvis ligningskontoret mistenker deg for å ha ført feil for å unndra skatt.

Mange som driver eget firma har oppdaget at det lønner seg med profesjonell hjelp til regnskap og til skjemaer ved ligningen. De kronene det koster blir gjerne tjent inn i spart skatt, økt inntekt, økt trivsel – og du unngår unødvendige konflikter med ligningsetaten fordi du har for dårlig kjennskap til de kjøreregler som gjelder.


Kan jeg engasjere hvem som helst til å føre regnskapet for meg?

For det første: Du eller hvem som helst av dine ansatte kan føre regnskapet. Dette gjelder uansett foretaksform. Det kreves ingen eksamen eller spesielle kvalifikasjoner.

Skal du sette bort regnskapet til en utenforstående, bør du vite at etter loven kan kun autoriserte regnskapsførere påta seg regnskapsføreroppdrag for andre. Regnskapsføreren skal være registrert i og autorisert av Kredittilsynet, ut fra kvalifisert utdanning og praksis.

Selv en revisor er ikke-autorisert som regnskapsfører så lenge han/hun ikke er registrert med nummer som autorisert regnskapsfører.

MERK! Du har overhodet ingen formell plikt eller annen plikt til å ha ekstern regnskapsfører, så lenge regnskapet føres av eieren, ansatte og lignende. Men skal en utenfor firmaet påta seg regnskapsføringen, må altså dette være en autorisert regnskapsfører.


Regnskapsfører: Diskusjonspartner og rådgiver

Ved valg av regnskapsfører bør du foretrekke en som også kan være din diskusjonspartner for å løse de daglige utfordringene. Oppsøk flere byråer og søk råd fra både bank, revisor og andre næringsdrivende om hvem du bør velge. Kvaliteten kan variere mye fra byrå til byrå.

Regnskapsføreren er pålagt å opprette en skriftlig oppdragsavtale om hvilke arbeidsoppgaver regnskapsføreren skal utføre og hvilke oppgaver du selv skal utføre, hvilke rapporter du skal ha og når de skal foreligge.


Er det jeg eller regnskapsføreren som har ansvaret for at regnskapet er riktig?

Ansvaret er ditt og bare ditt. Det er du som leder av ditt eget firma som er regnskapspliktig. Du kan ikke fri deg fra ansvaret for regnskapet – og ansvaret for at det er ført etter lover og regler – ved å sette det bort til en regnskapsfører.

Mest populære