Gå til hovedsiden

Et vellykket traineeprogram for Visma.net

Hvordan sikrer vi at vi har et partnerapparat som stadig leverer det våre kunder ønsker og har behov for?

Visma.net partner traineeprogram
Visma.net traineekullet 2018

Men, som vi alle vet, en vinneroppskrift som fungerer i dag, er ikke nødvendigvis en vinneroppskrift som vil fungere i fremtiden. Tidene forandrer seg, kundene forandrer seg og ikke minst så er teknologien i stadig endring. Hvordan sikrer vi at våre kunder hele tiden har det de trenger for å levere best mulig, i dag og i framtiden? Og hvordan sikrer vi et partnerapparat som stadig leverer det våre kunder ønsker og har behov for?

Derfor startet vi et traineeprogram for Visma.net-partnere

Én ting er i sikkert: kundene våre er ikke opptatt av produktene eller teknologien i seg selv. De er opptatt av hvilken verdi de får og kan skape gjennom riktig bruk av verktøyene de bruker. Hvordan sørger vi for at denne verdien skapes? Jo, jeg mener vi gjør det gjennom å bygge god kompetanse og forståelse hos våre partnere, både kompetanse om produktene våre, men ikke minst det å erkjenne og forstå behovet hos våre kunder. Det er tross alt våre partnere som hjelper kundene med den løsningen som er riktig for kunden og som gir mest verdi.

Dette er noe av bakgrunnen til at vi høsten 2018 startet opp et traineeprogram for konsulenter i partnerkanalen vår. Målet var å utstyre et knippe nyutdannede og nyansatte konsulentene med det de trenger for å kunne møte våre kunders økende behov innenfor digitalisering og effektivisering.

Kjennetegnet – og kanskje også fordelen – til de nyutdannede konsulentene er at de er oppvokst i en digital verden, og har liten erfaring med eldre IT-systemer. For dem er det en selvfølge at tjenester skal leveres digitalt, på en sømløs og brukervennlig måte.

Hvordan blir man en rådgiver kunden virkelig lytter til?

Oppgaven var altså å kle på disse konsulentene med best mulig utstyr. Hvordan gjør man det? Jo, for det første ønsket vi å gi dem solid kunnskap om løsningene de skal selge og være rådgivere på. I vårt tilfelle var det Visma.net, som er vår portefølje av løsninger i skyen innen økonomi, regnskap, lønn, HR og prosjektstyring. Men vi ønsket i like stor grad å utstyre konsulentene med kunnskap og øke kompetansen på alt det andre som er viktig i møte med kunder; hvordan oppfører du deg for eksempel ute hos en kunde? Hvordan kommuniserer du på en best mulig måte for å kartlegge behovet? Og hvordan skaper du gode varige kunderelasjoner bygget på tillit?

Målet vårt var å lage et grunnlag for at disse konsulentene skulle bli såkalte trusted advisors. Å være en trusted advisor betyr å være en rådgiver som har evnen å se behovet og utfordringene til kunden, og deretter gi kunden de beste rådene for å forbedre deres situasjon. Og ikke minst vil en trusted advisor hele tiden ønske å ta kunden til neste nivå, utvikle forretningen, tenke nytt og innovativt. Og sjelden, eller aller helst aldri, la kunden forbli der den er i dag.

23 dager intensiv opplæring

Vi åpnet opp for påmeldinger til traineeprogrammet våren 2018. Og i september samme år startet 15 nyansatte konsulenter på programmet. I løpet av tre måneder har de vært igjennom 23 dager med trening, fordelt på syv moduler. Programmet har vært krevende med tanke på tidsbruk, kunnskap som skal bygges og caser som skal løses. Men jeg opplevde en gjeng med deltakere som jobbet beinhardt, var topp motivert, og ikke minst bygget de sterke relasjoner på tvers av partnerselskaper. Jeg mener at de relasjonene som ble bygget på tvers, er like viktig som kunnskapen som ble bygget. Jeg er helt overbevist om at de relasjonene og den delingskulturen som ligger i dét, vil gjøre dem til enda bedre konsulenter og rådgivere fremover.

Programmet startet i Oslo 5. september med en introduksjonsdag og påfølgende CloudCamp, som er vår årlige Visma.net-partnersamling, og ble avsluttet med presentasjon av eksamenscase på våre kontorer i Stockholm 6. desember. Programmet ble kjørt parallelt i Norge og i Sverige, så ikke bare bygget konsulentene relasjoner med sine norske kolleger, sterke bånd ble også knyttet over landegrensene.

En suksess for alle tre parter

Hva tenker vi nå etter å ha fullført vårt første traineeprogram? Jo, vi har erfart at programmet har vist seg å være svært vellykket både for konsulentene, for oss i Visma, og ikke minst for våre partnere. En av konsulentene sa følgende da han startet i programmet: “Jeg hadde fått tilbud om to jobber, og grunnen til at jeg valgte jobben jeg nå har, er alene på grunn av Traineeprogrammet til Visma”. Å være en Visma-partner fungerer dermed gjennom vårt traineetilbud som employerbranding for å tiltrekke deg de beste kandidatene. Det er jeg og resten av Visma svært stolte av å kunne bidra til.  

Hva mente traineene selv om programmet?

Heldigvis opplevde traineene også en stor verdi i å delta, og ga oss i etterkant en NPS-score på 100, som er den høyeste scoren som kan oppnås. I evalueringen svarte de blant annet:

Til å være første gangen det er et traineekull på Visma.net, så har dette vært et eventyr å være med på. For en gjeng. For et firma. Gleder meg til fortsettelsen!

Tre ting: Nye, viktige bekjentskaper (både hos Visma og andre partnere), grundige gjennomganger av de ulike Visma.net-produktene og fokus på profesjonell opptreden (presentasjon og code of conduct).

Utrolig takknemlig for at jeg fikk denne muligheten. Det har vært et veldig bra opplegg som er ypperlig å ta med seg i ryggsekken videre i karrieren. Flott at det satses på unge som får muligheten.

Traineeprogrammet er nå vedtatt som fast tilbud til våre partnere, og vi vil rekruttere nye kull med partnerkonsulenter til traineeprogrammet hver høst. Jeg gleder meg til fortsettelsen..

Vil du lære mer om vårt partnertilbud?

 

Mest populære