Et skritt nærmere drømmejobben? Jobbsøkerguiden NTNU 2013

Den 11.april var Visma invitert til å delta på Jobbsøkerguiden på NTNU, et heldagsarrangement i regi av Bindeleddet, med formål å forberede studenter ved Industriell Økonomi og Teknologiledelse på jobbsøkerprosessen. Vi stilte mannsterke med fire engasjerte representanter, inklusiv to tidligere NTNU’ere, klare til å gi studentene gode råd om hvordan de kan sikre seg et intervju til drømmejobben.

Engasjert forsamling

Innledningsvis holdt Visma et foredrag om hvordan studentene skriver en god CV og søknad til et auditorium hvor alle kull var godt representert. Hva som utgjør en god CV er kjent for å skape debatt i studentmiljøer, og presentasjonen vår var intet unntak. Skal man inkludere bilde eller nøkkelpunkter i en CV? Spørsmålene var mange. Hvis du selv ikke var tilstede, så kan du finne nøkkelpunktene fra presentasjonen som vedlegg her.

Individuell tilbakemelding ble høyt verdsatt

På ettermiddagen var det duket for individuelle sesjoner med studentene. Her kunne de delta på speed-intervjuer, eller motta tilbakemelding på CV og søknad som de hadde utformet basert på en stillingsannonse utlevert i forkant. Begge sesjoner var godt besøkt, og ga oss en unik mulighet til å komme i nær kontakt med studentene på en måte som kan være vanskelig å oppnå på en travel stand. Tilbakemeldingene tilsa at de individuelle sesjonene hadde stor verdi for studentene, og Vismas representanter fikk dessuten bryne seg på kloke spørsmål, noe som alltid er gøy.

Vi hadde en svært morsom og lærerik dag på NTNU, og håper å bli invitert på nytt til neste år!

0