ERP-trender i Norden

Plattformuavhengighet, bransjefokus, selvbetjening og bedre brukergrensesnitt. Dette er noen av trendene som vil prege norske bedrifters IT-strategier fremover, fortalte konsernsjef i Visma, Øystein Moan på Vitari sitt brukerforum.

På det siste av Vitaris brukerforum i 2012 snakket Øystein Moan om ERP-trender i Norden.

Visma selger sine produkter gjennom en rekke forhandlere. Vitari er den største av disse. Vitari arrangerer brukerforum for å oppdatere sine kunder på trender og lære dem å få fullt utbytte av sine forretningssystemer.

Moan mener norske bedrifter ligger fremst i verden på å automatisere og effektivisere kritiske forretningsprosesser, mye takket være dyr arbeidskraft, høyt skattenivå og en stor offentlig sektor. – Ofte er nesten 70-80 prosent av kostnadene direkte relatert til menneskene som jobber i selskapet. Da blir automatisering i hensikt å bli mer effektiv nærmest en forutsetning for å overleve, sa Moan.

Utfører arbeidsoppgavene til 20 personer
For å gi et lite innblikk i hvor langt fremme norske bedrifter er i forhold til store deler av verden, ga han følgende eksempel: I dag opererer nær halvparten av amerikanske og engelske selskaper med sjekk som betalingsmiddel, noe som norske bedrifter droppet for minst 20 år siden. – Det betyr at i løpet av en arbeidsdag greier en norsk regnskapsmedarbeider å utføre kanskje like mange arbeidsoppgaver som 20 regnskapsmedarbeidere i et utenlandsk selskap. Med dette som bakteppe mener Moan at nordiske IT-selskaper vil sitte i førersetet på IT-utviklingen fremover. På Brukerforum trakk han opp en rekke trender som vil prege ERP-markedet fremover, og som Visma derfor følger nøye med på i forhold til sin egen innovasjon.

1. Færre IT-aktører
De siste årene har vært preget av en sterk konsolideringsbølge blant ERP-selskapene. Dette er utvikling som vil fortsette, tror Moan.

2. Bransjefokus
Visma tilbyr ulike bransjeløsninger i dag, men trenden om flere bransjeløsninger vil forsterke seg fremover.

3. Mer plattformuavhengig
Større krav til plattformuavhengighet, blant annet for å kunne benytte seg av ulike Web-løsninger, vil gjøre Microsoft langt mindre dominerende fremover.

4. SaaS – Software as a Service
Bedre IT-sikkerhet, mer forutsigbare IT-kostnader og et ønske om å konsentrere seg om kjernevirksomheten, har medført at mange bedrifter har satt ut IT-driften til eksterne profesjonelle aktører. Denne utviklingen vil forsterke seg, men Moan advarte mot å tro at outsourcing passer for alle typer selskaper. Bedrifter bør analysere sine IT-behov nøye før de kaster seg på SaaS-bølgen.

5. Bedre brukergrensesnitt
Dagens IT-brukere er langt mer kravstore til hvordan designet og grensesnittet skal se ut. Moan spår en miks av tradisjonelle Office-grensesnitt og Web-grensesnitt, hvor alt er intuitivt og selvforklarende, med tjenester som Google-søk og ulike løsninger for toveis kommunikasjon; communities, blogger og andre sosiale mediekanaler.

6. Mer selvbetjening
Dette punktet henger tett sammen med punktet om bedre brukergrensesnitt. I stedet for å ringe support er dagens IT-brukere vant til å finne ut av ting på egen hånd, blant annet gjennom kanaler som e-support, Google, ulike brukerfora og communities. IT-løsningene må derfor inneholde gode løsninger for selvbetjening.


7. Kortere implementeringstid

IT-aktører må forholde seg til at bedrifter vil kreve langt kortere implementeringstid fremover. Det betyr mer ferdigpakkende standardløsninger – men hvor det fortsatt skal være rom for fleksibilitet, flere bransjeløsninger og større muligheter for oppgraderinger uten for mye konsultering.

Selger hos Vitari, årets partner hos Visma i 2011
Connect with Marianne: