Skip to main content

Erlend Sogn i Visma: – Jeg er bekymret

Norske bedrifter sakker akterut på digitalisering. Det viser Vismas undersøkelse Digital Index 2018.

Erlend Sogn i Visma
Erlend Sogn i Visma

Jeg møter mange bedrifter, og mange bedriftsledere. Jeg pleier å spørre dem hva fremtidsplanen deres er. Hvor vil du at bedriften din skal være om fem år? De fleste svarere at de vil gjerne vil vokse, og ha en sterk posisjon. De vil ha inntekter som overstiger kostnadene, og fornøyde kunder og ansatte.

Les også: Sverige bedre enn Norge på digitalisering

De fleste har en plan

Planer er en ting, realiteten er en annen. Våre tall viser at altfor få norske bedrifter legger til rette for en fremtid med vekst. Hvordan kan jeg si dette?

De fleste kjenner til at Norge må gjennom en omstilling. Vi må jobbe smartere for å være levedyktige også i tiden framover. Digitalisering er et av de sterkeste virkemidlene til denne omstillingen. Både fordi digitalisering bidrar til at vi kan automatisere mange av dagens manuelle oppgaver og dermed kutter kostnader, men også fordi digitalisering gir oss bedre produkter og mer fornøyde kunder. Dét styrker bedriftens konkurransekraft.

På lang sikt er produktivitet alt. Et lands evne til å forbedre levestandarden over tid avhenger nesten utelukkende av evnen til å øke produksjonen per arbeider (Perspektivmeldingen 2017)

Digital Index 2018 viser at norske bedrifter er dårlige på digitalisering.  Kun 47 % har digitalisert sine vanligste økonomiske og administrative prosesser. Bare 44 % av bedriftene sender og mottar elektroniske fakturaer, og kun 41 % fører reiseregninger og utlegg i en digital løsning. Det betyr at over halvparten fremdeles jobber på helt eller delvis manuelle måter; de sender faktura på epost og skanner inn papirkvitteringer til reiseregningene. Flere undersøkelser bekrefter våre funn. Et eksempel er EUs digitalsieringsindeks DESI, der Norge siden i fjor har falt fra andre til femteplass.

Utviklingen går for sakte, i en tid der endringer må skje fort og kontinuerlig.

Skal du ta sats, må du først erkjenne behovet for endring. Deretter må du sette deg noen mål, som beskriver fremtiden til bedriften. Og så må du slutte å vente, men komme i gang. Et lite skritt i dag er også et steg på veien.

Les også: Heidi Austlid om digitalisering – nå må norske ledere våkne

Mest populære