Gå til hovedsiden

Erfaringer – hvilke suksesskriterier er viktig for å lykkes med ehandel?

måloppnåelse.

Til slutt vil jeg også fremheve det å forenkle prosessene. Ehandelsløsninger har funksjonalitet for «ekstra kontroller», men det er viktig å ikke sette opp interne prosesser som oppleves som komplekse og som skaper merarbeid for brukerne. Da vil en ikke lykkes med adopsjon internt i virksomheten.

prosjekter
prosjekter
  • Build anticipation and excitement for change
  • Set specific goals and communicate results
  • Invest in training
  • Make your project fun
  • Simplify your processes
  • Empower employees
  • Reward good behavior

Mine erfaringer er at mange av overnevnte punkter henger tett sammen og eventuelt kan slåes sammen.

Det er definitivt viktig å skape positiv motivasjon i forbindelse med et innkjøpsprosjekt. God kommunikasjon og opplæring i forhold til målsetninger/resultatoppnåelse og ønskede prosesser er viktig. Derimot er ikke nødvendigvis opplæring i ehandelsløsningene like viktig (disse har enkle brukergrensesnitt).

Avhengig av kultur i organisasjonen kan en bruke belønning og eventuelt straff (ekstra kostnader på faktura uten innkjøpsordre eller fra «ny» leverandør) for ønsket/uønsket adferd eller måloppnåelse.

Til slutt vil jeg også fremheve det å forenkle prosessene. Ehandelsløsninger har funksjonalitet for «ekstra kontroller», men det er viktig å ikke sette opp interne prosesser som oppleves som komplekse og som skaper merarbeid for brukerne. Da vil en ikke lykkes med adopsjon internt i virksomheten.

Hva er deres erfaringer, hvilke kriterier har vært viktig for suksessfull implementering av ehandel i din virksomhet?

Mest populære