Er kunden din betalingsdyktig?

Vi lever i et urolig verdensmarked og bankene varsler om en strammere kredittpraksis overfor norske bedrifter. Er kundene dine betalingsdyktige? Dessverre er det ofte slik at man må selge til mange kunder for å dekke tapet til en tapt fordring.

I den sammenheng har vi noen gode tiltak til deg og din bedrift:

  • Sjekk selskapets utvikling. Ved hjelp av Visma Bizweb kan du raskt danne deg et oversiktsbilde av firmaet ved å se på siste års omsetning og resultat og antall ansatte visualisert i grafer.
  • Sjekke regnskapene om anmerkninger mer i detalj. Se spesielt etter revisoranmerkninger. Der kan du lese informasjon som: “Usikkerhet vedrørende fortsatt drift”, “Årsoppgjøret er ikke avgitt innen lovens frist”, “Skattetrekk er ikke innsatt på egen konto eller ikke fullt innbetalt”.
  • For å få den best oppdaterte informasjonen om selskapets kredittverdighet, foreta kredittsjekk som gir rating, anbefalt kredittgrense og detaljert begrunnelse. I Visma Bizweb kan du få kredittsjekk fra Soliditet rett inn i løsningen.

For å holde deg løpende oppdatert med hva som skjer med dine viktigste samarbeidspartnere anbefaler vi å sette opp en egen varsling på dette, så du ikke blir overrasket når kunden ikke kan betale for seg. I Visma Bizweb kaller vi denne overvåkningen for BizAlarm. Ved å aktivere denne blir du varslet hver gang det skjer en endring med selskapet. Det kan være alt fra nytt regnskap ankommet, flere ansatte til ny daglig leder. Du kan også overvåke endringer til firmaets rating og nye betalingsanmerkninger.

Du kan teste Bizweb her: Prøv gratis!

Svein Holanger er produktsjef i Visma Software. Han er ansvarlig for våre løsninger for elektronisk faktura.
Connect with Svein: