Er HR-direktører teknofobe?

– HR-direktørene er teknofobe. Fremdeles forsvinner årsverk i banale oppgaver som reiseregningsskriving, sier HR Norge. – Det henger altfor mange ferieoversikter på A3-plansjer, med kulepenn-kruseduller, sier Gunnar Glendrange i Visma. Hva mener du?

Bransjeorganisasjonen HR Norge langer hardt ut til sitt eget yrkesområde. De støtter seg på en rapport av Ernst & Young som viser at teknologi er sist på HR-direktørenes prioriteringsliste.

Mange av de som deltok i undersøkelsen ser ikke koblingen mellom teknologi og endring.

HR-avdelingen – et teknologisk u-land

HR Norge langer ut mot måten norske bedrifter jobber på.

«Fremdeles forsvinner utallige årsverk i banale oppgaver som å skrive reiseregninger, printe dem ut, levere dem til HR som så taster inn opplysningene igjen.»

Målet er effektivisering av klassiske personaladministrative oppgaver, og overgangen til at HR blir en strategisk partner for virksomheten. Og Norske bedrifter er på vei dit, men altfor tregt. Og skepsisen til teknologi får skylden.

«Det nærliggende å konkludere med at HR-folk i større grad enn andre yrkesgrupper er teknofobe, for ikke å si teknologi-fiendtlige.»

HR-avdelingen blir beskrevet som et teknologisk u-land.

«Da blir HR-avdelingen et teknologisk u-land. Dette blir en barriere i HR-transformasjonen, hvor automatisering av basisfunksjoner er nødvendig for å frigjøre ressurser og kompetanse til strategisk, forretningsdrevet HR.»

Mange ferieoversikter med kruseduller

Gunnar Glendrange er Product Manager for lønn og HR i Visma, og han kjenner seg igjen i beskrivelsene.

– Det virker som HR generelt har lite fokus på teknologi og effektivitet.  Fravær tilkjennegis via papirskjema, ferie ofte tilsvarende – hvem har oversikten over bedriftens ferieavvikling? Du verden så mange ferieoversikter som fremdeles henger rundt i virksomheten. A3 plansjer med kulepenn-kruseduller, forklarer Gunnar.

Med slike rutinene er det ikke lett å ha oversikt over hvem som har ferie når, og hvor mange feriedager hver enkelt har igjen av feriedager.

– Utover dette, er mange på lønningskontoret levende OCR-tolker hva reiseregninger angår. Excel-malen som ikke har fått med seg endring i satser, sier Gunnar.

Han mener det er det mye å hente for mange – helhetlige elektroniske HR rutiner hvor dataene registreres der de oppstår – ikke registrert av HR basert på papirskjema

I Visma jobber Gunnar med løsninger som skal lette hverdagen for HR.

Ny løsning for reiseregninger

Visma har i flere år hatt en nettløsning for å registrere reiseregninger elektronisk. Nå har vi lansert en ny løsning for dette, med et mer moderne brukergrensesnitt. En god løsning å anskaffe seg for en HR avdeling som vil være innovativ og effektiv.

Om den nye løsningen for reiseregninger:

• Webbasert: Alltid tilgjengelig

• Alltid oppdatert  med nyeste regler, lover og satser

• Svært enkelt å lære, og like lett å bruke

• Kredittkort integrert

• Aldri mer papirskjema

• Ingen dobbeltregistrering

• Last opp kvitteringer direkte

Sjekk ut reiseregnings-løsningen Visma.net Expense her!

About

Har jobbet som journalist, samt vært med på oppstarten av et IT-selskap i Silicon Valley. Jobber nå med innholdsproduksjon for Visma i digitale kanaler.
Connect with Maia: