Er du oppdatert på reglene rundt sykepenger og foreldrepenger?

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for korrekt beregning av sykepenger og foreldrepenger. I tillegg har arbeidsgiver de siste årene fått et større ansvar for oppfølging av virksomhetens sykmeldte.

Reglene rundt dette er under stadig endring, kan oppleves som vanskelige og er ikke alltid enkelt tilgjengelige.

Kurset Sykepenger og foreldrepenger gir deg en praktisk og god oversikt over alle aktuelle regler på disse områdene.

Kurset passer enten du er lønnsmedarbeider, lønningsansvarlig, personalansvarlig eller rådgiver innen lønn og personal.

Kursdagen inneholder de viktigste elementene innen sykepenger og foreldrepenger:

  • Arbeidsgiverperioden – nytt fravær – ny arbeidsgiverperiode?
  • Når har man rett eller ikke rett på sykepenger og foreldrepenger?
  • Hvordan skal sykepengene og foreldrepengene beregnes – hva utbetales?
  • Hvilken periode og inntekt skal legges til grunn for beregning?
  • Oppfølging av sykmeldte – Viktige tidspunkter – unngå bøter
  • Øvrige rettigheter for småbarnsforeldre – stønader ved barn og barnepassers sykdom

Reglene for ferieavvikling og overføring av ferie i forbindelse med sykdom og foreldrepermisjon blir også gjennomgått på kurset.

Les mer om kurset og meld deg på her

Er du regnskapsfører gir dette kurset 7 timer etterutdanning.

Tormod Johansen jobbet som juridisk rådgiver i legal-avdelingen i Visma Software. Han er utdannet skatterevisor fra Skatteetatskolen i Oslo, og har jobbet med kontrollvirksomhet i Skatteetaten i flere år. Han har lang fartstid i Visma, hvor han jobbet med lønn og skatt som spesialområde. Jobben bestod i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Tormod: