Ny mva-melding fra 2017

Er du klar for ny MVA-melding?

Har du nylig mottatt brev i Altinn? Tirsdag 13. september mottar 360 000 merverdiavgiftsregistrerte virksomheter i Norge et brev fra Skatteetaten i Altinn. Bakgrunnen er at merverdiavgiftsoppgaven fra 2017 erstattes med «Skattemelding for merverdiavgift». Hvordan berører ny MVA-melding din bedrift?

Hva blir nytt fra 2017?

Endringene gjelder for alle virksomheter som leverer MVA-oppgave, altså alle norske bedrifter utenom de aller minste. Spesielt viktig er endringene for bedrifter med vareimport og eksport. 

Dette er de to viktigste nyhetene:

  • mva-meldingen erstatter omsetningsoppgaven for merverdiavgift
  • innførselsmerverdiavgift på varer skal innberettes og betales via mva-meldingen, i stedet for via tolldeklarasjonen som i dag

Den nye meldingen gjelder for alle transaksjoner fra og med 1. januar 2017. Det innebærer at den skal brukes første gang for to-måneders-terminen med forfall 10. april.

Regnskapsansvarlige og regnskapsførere må derfor i løpet av høsten 2016 oppdatere seg på de nye reglene, og ta nødvendige grep for at bokføring og rapportering blir korrekt fra årsskiftet. Det innebærer blant annet å sørge for at bedriftens regnskapssystem er oppdatert til 1. januar 2017, slik at det er ajour og kan levere korrekte tall til første termin.

Les også: Full gjennomgang av den nye MVA-meldingen

Gladnyhet for importører

Den nye ordningen innebærer at inndriving av mva for import/eksport flyttes fra Tolldirektoratet til Skattedirektoratet. Det vil gi en likviditetsmessig gevinst for alle bedrifter som importerer varer. I dag må moms betales inn forskuddsvis til myndighetene via Tolletaten samtidig som varen ankommer i Norge.

Fra 2017 derimot, vil mva på importvarer isteden betales til Skatteetaten som del av den ordinære innbetalingen av mva. For de aller fleste bedrifter er det seks ganger i året, med første termin 10. april. Dermed vil bedrifter med vareimport sitte på pengene lenger enn det de gjør i dag.

Det er samtidig viktig å være oppmerksom på at importerte varer fortsatt skal rapporteres til tollmyndighetene. Men mva-grunnlag, sats og utregnet mva skal ikke lenger oppgis på tolldeklarasjonen, ettersom dette nå håndteres i den nye mva-oppgaven.

Er du klar for ny MVA-melding?

For at bokføring, rapportering og betaling skal bli korrekt, må din bedrift sørge for at økonomisystemet dere bruker er oppdatert slik at det kan håndtere de nye rutinene. Regnskapsansvarlig eller økonomisjef må være oppdatert på de nye reglene.

I Visma arrangerer vi seminar og nettkurs som gir deg oppdateringen du trenger. Bli best mulig forberedt på ny MVA-melding – vi hjelper deg i gang!

Systemuavhengige kurs om ny MVA-oppgave, samt kurs for deg som har Visma Business eller Visma Global, finner du her »

Kurs om ny MVA-oppgave for deg som har Visma eAccounting finner du her »

Kurs om ny MVA-oppgave for deg som har Mamut One finner du her »

About

Henrik Holte jobbet med tekst, video og animasjon på digitale flater i Visma Software.
Connect with Henrik: