Er du en superhelt i din bedrift?

Tenk litt på dette: Fra der du sitter å leser dette akkurat nå, har du tilgang til enorme mengder fersk informasjon fra hele verden. Kunnskap spres i det det skapes. Du kan se hva som skjer på andre siden av kloden, du har tilgang umiddelbart eller nesten umiddelbart til summen av menneskelig kunnskap, du kan kommunisere med tusenvis, ja kanskje millioner av mennesker med kun et museklikk. Du kan ha innflytelse og påvirke din nabo og mennesker mange tusen mil borte.

I en annen tid hadde man sett på dette som kunnskap og krefter som kun som en vis person hadde, en person med mer kunnskap og kraft enn noen andre. En superhelt. Det hadde vært skrevet historier, sagn osv.

I dag er denne personen DEG! Du innehar superkrefter som generasjonen over oss hadde sett på som absurd. En utgave av New York Times inneholder mer informasjon enn en person mottok gjennom et helt liv for i overkant av 100 år siden. I dag kan du laste all denne informasjonen ned til din iPad på få minutter. Kunnskapen du hadde sittet på den gangen hadde blitt kalt superkrefter, vi kaller det Google, det som hadde vært kalt tankelesning, kaller vi Twitter.

Så her er greien. Hver og en av oss sitter på superkrefter, men det er ikke sikkert vi bruker disse kreftene ordentlig og ikke minst så lever vi ofte som Clark Kent, vi skjuler superkreftene våre. Du er kanskje ikke klar over de superkreftene du sitter på, du forstår dem kanskje ikke helt og ei heller hvordan du skal bruke dem.

Lar jobben din utforske dine interesser og lar deg få brukt alle sidene av deg? Føler du at du får brukt all den kunnskapen du besitter?

For veldig mange er svaret nei. Internt i bedrifter finnes det mange superhelter, noen blir faktisk bare sett av kundene og ikke av organisasjonen. Mange sitter med skjult kunnskap som de ikke får brukt fordi de sitter fastlåst i posisjoner og blir ikke spurt.

En god arbeidsgiver gir deg muligheten til å utnytte ditt fulle potensiale. Hva med å la flere ansatte vurdere ulike tiltak og avgjørelser enn kun en liten gruppe? Det handler om å få frem skjulte talenter hos ansatte og la dem ta del i ting de kan noe om.

Spør deg selv to spørsmål:

  • Føler du at blir gitt muligheten til å løse problemer på jobb?
  • Bruker du de menneskelige og teknologiske ressursene som finnes for å løse problemene?

Svarer du ja på begge disse spørsmålene er du en superhelt. Du er ressurssterk og har drive.

For å skape superhelter trengs det en kultur der man ser og oppmuntrer hverandre, man deler og jobber sammen. En kultur der heltene, ledelse og teknologi jobber sammen for å skape best mulig resultater for bedriften. Helter vet hva kundene trenger, de bruker den beste teknologien for gi kundene gode opplevelser, de tar trygge valg. En god ledelse søker innovasjon og nytenkning, de støtter heltene, og jobber med IT avdelingen for å håndtere risiko. IT støtter heltene med teknologi, lar systemene vokse med behovet og sørger for verktøy som kan håndtere risiko.

DU er allerede en superhelt. Du må bare skjønne det selv, og vekke superhelten inni deg til live.

Slutt å gjør de tingene du hater å gjøre. Si til sjefen at du ikke vil gjøre det mer. Kanskje er det noen andre i firmaet som elsker å gjøre det du hater. Slutt å gjør det, og gjør det du elsker å gjøre. Det er da du tilfører verdi. Da finner du superhelten i deg.

Gjennom å skape superhelter, da gjerne ved bruk av interne sosiale medier så kan jeg love deg at du finner skjult kompetanse i din bedrift. Å la mennesker få skryte av sine erfaringer og ting de har oppnådd lar deg bruke denne skjulte kompetansen i å skape interne superhelter eller helter hos kundene.

En ildsjel flytter seg. Finn ildsjelene. Gi dem næring gjennom riktige oppgaver og skap superhelter. Lag interne suksesshistorier og vis dem frem. La de som ikke er så synlige komme frem i lyset og ros dem for deres arbeid. Vis dem til alle. Hvis ikke risikerer du å miste

Som Jørgen Dalen skriver på Kjøkkenfesten i innlegget “7 forutsetninger for en god delingskultur:”

“Det blir ofte sagt med overgangen til Virksomhet 2.0 at at de nye heltene er de som er flinkest til å dele. La oss håpe det!”

Hvordan er det i din bedrift? Får man brukt superkreftene sine?

About

Erik Eskedal previously worked as Digital Communication Manager at Visma. Besides his interests in digital communication, Erik's specialities is B2B marketing and social media. He guest lectures at Norwegian Business school. Privately his biggest interest is photography and skiing.
Connect with Erik: