Gå til hovedsiden

Er bedriften forberedt på ny MVA-melding?

Ny mva-melding erstatter den tidligere omsetningsoppgaven. Endringen får regnskapsmessige konsekvenser for alle MVA-registrerte bedrifter.

Ny mva-melding hår regnskapsmessige konsekvenser for alle MVA-registrerte bedrifter
Ny mva-melding erstatter den tidligere omsetningsoppgaven. Endringen får regnskapsmessige konsekvenser for alle MVA-registrerte bedrifter.

Bakgrunn for ny mva-melding

I 2016 ble forvaltning av innførselsmerverdiavgift og særavgifter overført fra Tolletaten til Skatteetaten. Fra 1. januar 2017 skal innførselsmerverdiavgift innberettes i mva-meldingen, fremfor innbetaling på innførselstidspunktet. Dette betyr at kjøper selv beregner avgift ved innførsel av varer (snudd avregning), tilsvarende ordningen ved innførsel av fjernleverbare tjenester. Varene skal rapporteres, framlegges og deklareres til tollmyndighetene som før, men da uten utregnet mva. på tolldeklarasjonen.

Når innberetning og fradragsføring av innførselsmerverdiavgift skjer i samme melding, er det behov for endringer ved oppgaven som leveres. Den nye mva-meldingen har 19 poster mot tidligere 11 poster. Noen poster er nye, noen har fått et annet innhold, og noen er like men har en annen plassering enn tidligere.

Endringen vil bidra til å effektivisere vareinnførselen og redusere administrative kostnader. Det vil også utgjøre en likviditetsfordel for de næringsdrivende, ved at man slipper å forskuddsinnbetale merverdiavgift på innførsel til Tolletaten.

Ny skatteforvaltningslov

Den nye mva-meldingen også en konsekvens av skatteforvaltningsloven som trådte i kraft den 1. januar 2017.

Endringen som er gjennomført harmonerer med de internasjonale avgiftsreglene. De fleste medlemmene av EU har en tilsvarende rapportering som mva-meldingen, herunder Sverige og Danmark.

Les også: Ny skatteforvaltningslov kommer med nye begreper

Konsekvenser av endringen

Endringen får regnskapsmessige konsekvenser for alle MVA-registrerte bedrifter. Den vil kreve forandring av regnskapssystemer, rutiner, innrapportering/koder og dokumentasjonsregler. Skattemyndighetene har strenge krav til håndtering av merverdiavgiftsreglene. Bedriften må derfor påse at regnskapsfører er oppdatert på endringene, slik at en unngår eventuelle kontroller og tilleggsskatt.

Bedriften må også merke seg at Skatteetaten ikke vil sende månedlig kontoutskrift til de som er omfattet av tollkredittordningen. Det betyr at virksomheter som innfører varer, også må etablere rutiner for selv å ha kontroll på beløpene som skal behandles i mva-meldingen.

Terminlengder og frister

De avgiftsterminer som gjelder 2016, skal rapporteres på tidligere omsetningsoppgave. Siste rapportering med den tidligere omsetningsoppgave skjer 10. februar 2017 (for 6. termin 2016). Fristen for årsterminoppgaver er 10. mars 2017. Fra 1. januar skal alle transaksjoner/bilag være tilpasset den nye mva-meldingen. Du må derfor påse at rapporteringen blir korrekt i den overgangsperioden vi er inne i.

Ingen endring for privatpersoner og ikke-registrerte virksomheter.

Privatpersoner og virksomheter som ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret, påvirkes ikke av den nye mva-meldingen. For disse vil innførselsmerverdiavgift være oppgitt på tolldeklarasjonen slik den er i dag og betales ved fortolling.

Slik er den nye mva-meldingen (alminnelig næring):

A. Samlet omsetning, uttak og innførsel
Post 1 Samlet omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Post 2 Samlet omsetning og uttak innenfor merverdiavgiftsloven og innførsel
B. Innenlands omsetning og uttak
Post 3 Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 25 %
Post 4 Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 15 %
Post 5 Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 10 %
Post 6 Innenlands omsetning og uttak fritatt for merverdiavgift
Post 7 Innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt
C. Utførsel
Post 8 Utførsel av varer og tjenester fritatt for merverdiavgift
D. Innførsel av varer
Post 9 Innførsel av varer, og beregnet avgift 25 %
Post 10 Innførsel av varer, og beregnet avgift 15 %
Post 11 Innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av
E. Kjøp med omvendt avgiftsplikt
Post 12 Tjenester kjøpt fra utlandet, og beregnet avgift 25 %
Post 13 Innenlands kjøp av varer og tjenester, og beregnet avgift 25 %
F. Fradragsberettiget innenlands inngående avgift
Post 14 Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 25 %
Post 15 Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 15 %
Post 16 Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 10 %
G. Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift
Post 17 Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 25 %
Post 18 Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 15 %
H. Sum
Post 19 Avgift å betale / Avgift til gode

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

Registrer deg som epost-abonnent og motta aktuelle artikler to ganger i måneden.

Av advokatfullmektig Lasse Borge – Merverdiavgift – Visma Advokater

Mest populære