Enklere reiseregningsregler

reiseregningsregler

Statens reiseregulativ er også grunnlaget for mange bedrifter i privat sektor. Nå blir en del reiseregningsregler enklere.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble høsten 2014 enige med hovedsammenslutningene om ny “Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands”.

 

Reiseregningsregler som gjelder fra 1. januar 2015

Avtalen gjelder fra 1. januar 2015, og er i utgangspunktet beregnet på ansatte i staten. De er imidlertid også et utgangspunkt for satsene som private arbeidsgivere kan betale ut innenfor grensene for skattefritak for mottakeren.

Private arbeidsgivere kan altså bli enige med sine ansatte om å bruke statens reiseregulativ i forbindelse med for eksempel arbeidsavtaler.

 

Skattemyndighetene følger satsene

Skattemyndighetene følger i satsene til dekning av utgifter til kost ved reiser innenlands og utenlands, bilgodtgjørelse og andre utgiftsgodtgjørelser som er fastsatt i regulativet. Vil du se mer om dette, kan du lese skattebetalingsforskriftens § 5-6-12.

Holder du deg innenfor satsene, vanker det altså både fradragsrett for bedriften og skattefritak for mottakeren.

 

Hovedsatsene fra 2015

Fra 1. januar 2015 gjelder disse satsene innenlands:

Dagdiett med fravær 6-12 timer: 280 kr
Dagdiett med fravær 12 timer og mer: 520 kr
Døgndiett med fravær 12 timer og mer: 710 kr (økning på 20 kr)
Nattillegg ved tjenestereiser i Norge: 430 kr (økning på 10 kr)
Bilgodtgjørelse til og med 10.000 km: 4,10 kr/km (økning på 5 øre/km)
Bilgodtgjørelse over 10.000 km: 3,45 kr/km
Bilgodtgjørelse el-bil: 4,20 kr/km
Tilhengertillegg: 1 kr/km
Kjøring på skogs- og anleggsvei: 1 kr/km
Passasjertillegg: 1 kr/km (per passasjer)
Motorsykkel over 125 ccm (også mopedbil): 2,95 kr/km (økning på 5 øre/km)
Moped, motorsykkel til og med 125 ccm: 2 kr/km
Snøscooter og ATV: 7,50 kr/km
Båt med motor: 7,50 kr/km
Andre motoriserte framkomstmidler: 2 kr/km

Det er verdt å merke seg at det som tidligere ble kalt andre framkomstmidler, nå har fått en presisering og benevnes som “Andre motoriserte framkomstmidler”.

Og hva så med utenlandssatsene? Særavtalen for reiser til utlandet gikk ut 31. desember 2014, men vil ifølge regjeringen løpe inntil videre, med noen endringer.

Du kan sjekke de oppdaterte satsene i statens personalhåndbok. Endringene er i tabellen markert med fet skrift.

 

0