Skip to main content

Innlevering av skatt: For enkeltpersonforetak som tjener under 50 000 kr

De fleste ENK trenger ikke å levere noe som helst når omsetningen er under 50 000 kroner. Men les vilkårene og unntakene for å være helt sikker.

Couple of cheerful small business owners taking care of finances and payments using laptop and notepad in their restaurant

De fleste trenger ikke å levere noe

For å gjøre det kort – de fleste ENK trenger ikke å levere noe som helst når omsetningen er under 50 000 kroner utenom sin personlige skattemelding. Men les vilkårene og unntakene for å være helt sikker. 

Sjekkliste
Er du skattemessig bosatt i Norge? Ja.
Har foretaket ditt regnskapsplikt? Nei.
Er foretaket ditt registreringspliktig (mva)? Nei.


Hvis svarene dine er like som i eksempelet over slipper du å levere næringsoppgave, og du har da heller ikke bokføringsplikt. Husk at du likevel ifølge bokføringsloven må kunne dokumentere alle inntekter og kostnader. 

Tips! Se opptak av webinar: Ny skattemelding for næringsdrivende

Unntak for regelen

Det finnes alltid unntak for regelen, og under ser du unntakene som finnes. 

Dette er unntakene (hentet fra Skatteetaten):

 • Inngår virksomhetens årsresultat i gjennomsnittsfastsetting for skogbruk (skatteloven § 14-81) eller reindrift (skatteloven § 14-82) kan du ikke benytte deg av ordningen. Driver du slik virksomhet må du levere næringsoppgave og RF-1177. Ordningen kan ikke benyttes dersom du plikter å levere:
  • “RF-1223 Drosje- og lastebilnæring”
  • “RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom” sammen med “RF-1084 Avskrivning” som både gjelder næringsvirksomhet og den utleide eiendommen
 • Du kan heller ikke benytte ordningen hvis du:
  • krever næringsinntekten fordelt med ektefelle mv.
  • har drevet mer enn én virksomhet i året
  • har drevet virksomhet som er skattepliktig til mer enn én kommune.

Du kan lese mer om dette hos Skatteetaten.

Omsetter du for over 50 000 kroner og skal levere årsavslutning?
Se våre sider på Hjelp til årsavslutningen.

Most popular