Skip to main content

Endringsvillighet skaper suksess

Med digitalisering og endrede kundebehov vil man i fremtiden måtte jobbe på en annen måte. I et partnerskap handler det hele tiden om å endre seg. Og om å være åpen for endring. Visma og våre partnere har alle vært i kraftig endring på hvert vårt hold – men også sammen.

Fremtidens Visma-partner

Endringsvillighet skaper suksess. Med digitalisering og endrede kundebehov vil man i fremtiden måtte jobbe på en annen måte. I et partnerskap handler det hele tiden om å endre seg. Og om å være åpen for endring. Visma og våre partnere har alle vært i kraftig endring på hvert vårt hold – men også sammen. Fremtidens Visma-partner vil inneha en kombinasjon av Vismas programvare, egenproduserte tekniske løsninger og ikke minst en god forståelse av forretninger. Et godt eksempel på dette er en av våre partnere, Proplan – som innehar alle tre.

Sammen i omstillingsprosessen

Proplan er i dag en av våre eldste – og største partnere. Selskapet feirer i disse dager 25-årsjubileum. Proplan har vært med Visma helt siden Dos-epoken, og det har vært en spennende reise. Selskapet har klart den digitale omstillingen, der de har gått fra å være en ren teknisk partner – til å bli en løsningsorientert forhandler med fokus på administrativ programvare og tilhørende konsulenttjenester.

Det er ikke alltid kundens behov kan dekkes av standard programvare. Derfor ser vi nødvendigheten av å kunne tilby videreutviklede bransjeløsninger og spesialapplikasjoner i tillegg. Basert på kundens behov og ønsker, utvikler våre partnere egen programvare som komplementerer Vismas portefølje.

Fremgangsformelen

Partnere som Proplan har lokal forankring i nærheten av kundene, og er av stor verdi for oss i Visma. Et tett samarbeid med våre partnere gjør at vi oppnår økt tilstedeværelse og rekkevidde i markedet. Visma fokuserer på å gi våre partnere teknisk hjelp og markedsføringshjelp av høyeste kvalitet. På denne måten får kunden en helt ideell løsning.

Dette har vært en fremgangsformel for alle parter. Totalt omsetter Visma sammen med våre partnerne alene over 800 millioner kroner. På toppen av dette kommer da partnerapparatet som omsetter for akkurat det samme.

Vi ønsker Proplan til lykke med 25-års jubileet. Sammen skal Visma og våre partnere fortsette å omstille næringslivet, ta bort ineffektivitet og øke produktiviteten. Vi skal skape konkurransekraft i norske bedrifter – også i fremtiden.

Mest populære