Gå til hovedsiden

En utfordrer i nord

Gode Tall startet opp i Bodø i 2012 med to ansatte, og en ambisjon om å være et lite regnskapsbyrå med fokus på gode kunderelasjoner og god kompetanse. I 2019 åpnet det seg nye dører for det lille kontoret da de fusjonerte med et annet regnskapsbyrå. Med flere å spille på lag med, og en visjon om et tett og godt samarbeid med sine kunder, gikk satsingen på Visma eAccounting kun én vei; oppover!

En utfordrer i nord
En utfordrer i nord

Antall ansatte: 15
Tar regnskapsoppdrag i: Visma eAccounting
Virksomhetsområder: Vår spesialitet er det elektroniske regnskapet uten papir og perm. Sentrale tjenester er regnskap, lønn, fakturering, betalingsoppfølging og purring, remittering, budsjettering, skattemeldinger og ligning, årsoppgjør, konsulent i styre og generalforsamling samt konsulenttjenester innen økonomi, budsjett, regnskap og selskapsrett.
Nettsiden: https://godetall.no/

Regnskapsbyrået finner du i dag i Bodø, Sandnes og Inndyr. De ansatte er fordelt på tre avdelinger, og har lang og bred erfaring innen regnskap og økonomi. For nå holdes møter over nett, både for faglig påfyll og sosialt samvær. Samlinger på tvers av avdelingene har på grunn av Covid-19 vært begrenset, men så snart det åpnes opp for det blir gjengen samlet igjen. 

Viktig med gode regnskapssystemer som frigjør tid

Kundene er i hovedsak i kategorien små og mellomstore bedrifter, som de også ser passer aller best til Visma eAccounting. Kundemassen består av alt fra bønder og fiskere, lag og foreninger, til barnehager, velværesalonger og håndverkere. For å lykkes legger de mye tid på god rådgivning, og lar regnskapsprogrammet ta seg av punchingen. 

Gode regnskapssystemer som frigjør tid, både hos oss og hos kunden, slik at kunden kan ha fokuset på yrket sitt, og vi kan gi tettere oppfølging og rådgiving. God dialog og godt samarbeid med kunden er for oss veldig viktig.

Kristin Hetzler, Gode Tall AS

Bransjen er fortsatt i en rivende utvikling

Gode Tall As så for noen år tilbake at skybaserte løsninger var viktig for at man skal kunne levere best mulig til kundene. Høsten 2018 var de i Oslo på Visma Cloud Accounting , vårt årlige arrangement for regnskapsførere. Dette kickstartet reisen opp i skyen! 

Visma Cloud Accounting er et fantastisk arrangement med faglig innhold, oppdateringer, og utdeling av priser. Vi fikk høre historien til andre regnskapskontorer i Norge som hadde tatt steget opp i skyen, og fått alle sine kunder over i Visma eAccounting. Vi ble både motiverte og inspirert til å starte jobben hos oss også!

Gode Tall AS

Et godt samarbeid er alfa og omega for å lykkes, og for Gode Tall er de spesielt fornøyde med at kunden i Visma eAccounting kan:

  • Få innsyn i sitt eget regnskap 
  • Gjøre deler av jobben selv
  • Jobbe i samme system som sin regnskapsfører

Dette har endret hverdagen vår, og regnskapet har nå blitt en ferskvare i stedet for historiske tall! Et ajourført regnskap gjør at man kan veilede og gi råd løpende gjennom året. Kundene er på et tidligere tidspunkt oppdatert, og kan basere viktige avgjørelser på dette.

Gode Tall AS

De gamle systemene fungerte på en tungvinn måte, forteller Kristin. Kundene hadde ikke tilgang, det tok lengre tid å avdekke eventuelle feil og mangler, og support kunne ta lang tid både via telefon og epost. Kort sagt; systemene var tidkrevende og kostbare. 

I tillegg var det ikke samme muligheter for integrasjoner, noe som gjorde at vi hadde flere manuelle oppgaver. Samtidig var vi nødt til å jobbe lokalt, noe som gjorde at vi ikke hadde samme frihet som i dag!

En utfordrer i nord

Så muligheten for å få et mest mulig sømløst regnskap

I prosessen ved valg av nytt regnskapsprogram ble flere aktører vurdert. Noen av grunnene for deres valg av Visma eAccounting er at programmet er brukervennlig for både kunde og regnskapsfører, samt at kostnadene er på et lavt nivå. Kunden kan for eksempel enkelt skanne kvitteringer og sende de direkte til systemet. Tiden med poser av kvitteringer levert på dørmatta er med det forbi!

I tillegg så vi mulighet for å få et mest mulig sømløst regnskap ved å ta i bruk alle integrasjoner som er tilgjengelige. Ved full utnyttelse av disse blir hverdagen enklere for både kunde og regnskapsfører. 

Gode Tall AS

Vi opplevde også å få god informasjon og veiledning fra de flotte folkene i Visma eAccounting i prosessen, noe som gjorde beslutningen enklere for oss å ta, forteller Kristin. 

Mer enn bare et regnskapsprogram

Vi er veldig fornøyd med Visma eAccounting, sier Kristin. Grunnene er mange; et godt og intuitivt regnskapsprogram å jobbe i, mange integrasjoner, stadig nye funksjonaliteter og ikke minst en svært gunstig pris. 

Men en annen viktig grunn for oss er følelsen av at vi til enhver tid har kontaktpersoner i Visma eAccounting vi kan kontakte. I tillegg til en supporttjeneste som er fantastisk bra; lite ventetid og gode og informative svar. Vi kan også komme med innspill hvis vi ser noe som kan forbedres i systemet! 

Stolte partnere

Vi er sertifisert Visma eAccounting Partner, noe vi er veldig stolte av. Dette gjør at vi er synlige på regnskapsfører-kartet på nettsiden til Visma eAccounting så nye potensielle kunder enkelt kan finne oss.

Å være partner gir oss et kvalitetsstempel, og en trygghet for våre kunder når de skal velge ny regnskapsfører. 

Gode Tall AS

Vi får tett og god oppfølging fra Visma eAccounting, samt invitasjoner til samlinger hvor vi kan treffe andre i bransjen, noe som er veldig hyggelig og inspirerende.

Selv om Gode Tall AS ikke er et veldig stort firma i antall ansatte, føler vi oss som en høyst aktuell utfordrer i bransjen. Dette fordi vi mener vårt fokus på gode løsninger, faglig kompetanse og nærhet til kunden er viktige suksessfaktorer for å lykkes. 

Stolte partnere.

Sett viktigheten av å være i skyen

I dette spesielle året som har vært har vi sett viktigheten av å være i skyen. Både for oss og kundene våre. I en hverdag hvor Covid-19 har vært en stor belastning for mange av våre kunder ser vi nytten av at vi kan levere selv om vi er på hjemmekontor, og ikke har kunnet ta imot kunder på samme måte som før. Ajourførte regnskap har aldri vært viktigere for våre kunder med tanke på søknader om de forskjellige støtteordningene, samt råd og veiledning i denne tiden.

Gode Tall går definitivt i riktig retning. Med et sterkt fokus på god service og høy kompetanse, kommer nok kundeporteføljen til å både vokse og kry av fornøyd kunder! Vi er glade for å være med på reisen. 

Ønsker du mer informasjon om Visma eAccounting for regnskapsfører?

Les mer på vår hjemmeside

Mest populære